Dodávateľ

Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER

Trenčín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
3.0

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER

IČO: 11751398

Adresa: Železničná 714, Trenčín

Registračné číslo: 2016/12-FO-A231

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. December 2016

Záznam platný do: 21. December 2019

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 75 987,00 EUR 1 1
2016 19 156,24 EUR 23 23
2017 25 180,17 EUR 9 9
2018 5 053,00 EUR 2 2
2019 7 649,83 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 76 107,80 EUR 2 2
2016 19 035,44 EUR 22 22
2017 25 180,17 EUR 9 9
2018 5 053,00 EUR 2 2
2019 7 649,83 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 348,00 348.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 13 3 200,20 3200.20 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 75 987,00 75987.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 3 9 447,50 9447.50 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 5 918,33 5918.33 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 1 429,17 1429.17 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 1 383,33 1383.33 EUR
Krajský súd 1 1 995,83 1995.83 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 6 1 933,50 1933.50 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 13 810,00 13810.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 298,75 298.75 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 4 1 827,63 1827.63 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 12 789,00 12789.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 2 658,00 2658.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
TLAČIVÁ ZDRAVOTNÍCKE A HOSPODÁRSKE Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 144 617,00 144617.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 144,00 144.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 128,00 128.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 165,00 165.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krabice na injekčný odpad Nemocnica Poprad a. s. 2 040,00 2040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 009,83 2009.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 355,00 355.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 038,86 5038.86 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 105,00 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 105,00 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 565,00 565.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 105,00 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 278,00 278.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 195,00 195.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tlačoviny Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 8 332,00 8332.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spisový obal a spisová doska UNIVERZITA J. SELYEHO 760,00 760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske tlačivá, zdravotnícke tlačivá a kancelárske potreby zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 14 127,00 14127.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Krabice na injekčný odpad Nemocnica Poprad a. s. 3 355,20 3355.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 490,00 490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke a kancelárske tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 354,00 354.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 435,76 435.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diskrétne obálky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 370,00 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tlačoviny Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 8 213,00 8213.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Krabice na injekčný odpad Nemocnica Poprad a. s. 4 060,00 4060.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Krabica na medicínsky odpad Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 850,00 1850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krabica na medicínsky odpad Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 350,00 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krabica na medicínsky odpad Detská fakultná nemocnica Košice 1 901,00 1901.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 658,77 2658.77 EUR 2019 Tovary Nie 1http://www.igaz.sk/


+4216580768


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 107 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jozef Igaz
Adresa:
Moyzesova 740/4 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
24. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Igaz
Adresa:
Moyzesova 740/4 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľudmila Igazová
Adresa:
Moyzesova 740/4 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr.Juraj Klimčo a spol. s.r.o.
Adresa:
Smetanova 7 Trenčín 91101
Meno:
JUDr.Juraj Klimčo s.r.o.
Adresa:
Bobot 91325
Meno:
JUDr. Juraj Klimčo
Adresa:
Štefánikova 9 Trenčianske Teplice 914 51

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.11.2017 do: 24.01.2020

StiahniZáznam platný od: 7.08.2017 do: 20.11.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×