Dodávateľ

Petit Press, a.s.

Bratislava 1
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Petit Press, a.s.

IČO: 35790253

Adresa: Lazaretská 12, Bratislava 1

Registračné číslo: 2020/6-PO-D3909

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Jún 2020

Záznam platný do: 16. Jún 2023

Posledná zmena: 1. Október 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 80 000,00 EUR 1 1
2016 61 491,54 EUR 14 14
2017 37 585,00 EUR 7 7
2018 12 616,67 EUR 2 2
2020 9 750,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 80 000,00 EUR 1 1
2016 61 791,54 EUR 15 15
2017 37 285,00 EUR 6 6
2018 12 616,67 EUR 2 2
2020 9 750,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Žilina 1 9 916,67 9916.67 EUR
Mesto Nitra 2 39 900,00 39900.00 EUR
Mesto Prievidza 1 80 000,00 80000.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 13 6 180,00 6180.00 EUR
Mesto Brezno 1 12 666,54 12666.54 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 9 750,00 9750.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 4 9 400,00 9400.00 EUR
Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. 2 33 630,00 33630.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Reklamné služby - zabezpečenie platenej plošnej inzercie Mesto Prievidza 80 000,00 80000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spravodajské články o samospráve v týždennom periodiku s distribúciou. Mesto Nitra 23 000,00 23000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Uverejnenie inzercie v regiónoch západného Slovenska Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 360,00 360.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Uverejnenie inzercie v regionálnom týždenníku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Uverejnenie článku (inzercia - v oblasti školstva) v samostatnej prílohe regionálnych novín Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 228,00 228.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spravodajské články o samospráve v týždennom periodiku s distribúciou. Mesto Brezno 15 500,00 15500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Uverejnenie článku (inzercia) v špeciálne pripravovanom magazíne ako samostatnej prílohy regionálnych novín Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 180,00 180.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Printová inzercia v regionálnom týždenníku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 396,00 396.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Printová inzercia v regionálnom týždenníku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Uverejnenie textu ako PR článku v mienkotvornom denníku s celoslovenským záberom. Ekonomická univerzita v Bratislave 4 440,00 4440.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Uverejnenie článku (inzercia) z oblasti školstva v samostatnej prílohe mienkotvorného denníka s celoslovenským záberom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Uverejnenie článku (inzercia) v špeciálne pripravovanej rubrike z oblasti školstva v spravodajskom týždenníku s regionálnou pôsobnosťou zameranou na Západné Slovensko. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 056,00 1056.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Uverejnenie inzercie v regionálnom týždenníku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 360,00 360.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Printová inzercia v regionálnom týždenníku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 360,00 360.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spravodajské články o samospráve v týždennom periodiku s distribúciou. Mesto Nitra 25 000,00 25000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Uverejnenie PR článku v mesačníku s celoslovenským záberom Ekonomická univerzita v Bratislave 360,00 360.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Uverejnenie článku (plošnej inzercie) v maďarskom jazyku z oblasti školstva v samostatnej prílohe denníka s celoslovenským záberom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 480,00 480.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač a doručovanie týždenníka Bánovské noviny Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. 17 000,00 17000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Uverejnenie plošnej inzercie z oblasti školstva v týždenníku s regionálnou pôsobnosťou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450,00 450.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Uverejnenie článku (inzercia) v špeciálne pripravovanej rubrike v spravodajskom týždenníku s regionálnou pôsobnosťou zameraným na Nitriansky región Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 216,00 216.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Uverejnenie textu ako PR článku v mienkotvornom denníku s celoslovenským záberom. Ekonomická univerzita v Bratislave 3 240,00 3240.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač a doručovanie týždenníka Bánovské noviny Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. 17 900,00 17900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač schránkových novín a služby súvisiace s tlačou Mesto Žilina 14 280,00 14280.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Uverejnenie textu ako PR článku v mienkotvornom denníku s celoslovenským záberom. Ekonomická univerzita v Bratislave 3 240,00 3240.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Reklamné služby - plošná printová inzercia Bratislavský samosprávny kraj 173 529,77 173529.77 EUR 2020 Tovary Nie 1
+421259233169


monika.soltysova@petitpress.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 184 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Alexej Fulmek
Adresa:
Panská 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Mačinga
Adresa:
Strmý vŕšok 92 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Milan Mokráň
Adresa:
Revolučná 36 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Prokopčák
Adresa:
Pečnianska 19 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľubica Tomková
Adresa:
Pavlovičovo námestie 32 Prešov 080 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Harlan Miles Mandel
Adresa:
Abermarle Road 1519 Brooklyn NY 11226
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Jún 2021
Záznam do:
9. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jaroslav Haščák
Adresa:
Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Január 2018
Záznam do:
18. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marek Dospiva
Adresa:
Nad Výšinkou 17 Praha 15000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Január 2018
Záznam do:
18. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.
Adresa:
Kozmonautická 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 82102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.02.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 18.06.2021 do: 9.02.2022

StiahniZáznam platný od: 25.01.2018 do: 18.06.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×