Dodávateľ

MGROUP, s.r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MGROUP, s.r.o.

IČO: 45859922

Adresa: Ponická ulica 2, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2020/12-PO-F5277

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. December 2020

Záznam platný do: 21. December 2023

Posledná zmena: 22. December 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 62 395,00 EUR 1 1
2016 34 286,39 EUR 8 8
2017 1 339,00 EUR 1 1
2020 26 500,00 EUR 1 1
2021 28 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 62 395,00 EUR 1 1
2016 34 286,39 EUR 8 8
2017 1 339,00 EUR 1 1
2020 26 500,00 EUR 1 1
2021 28 000,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 4 077,50 4077.50 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 323,00 323.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 62 395,00 62395.00 EUR
Mesto Brezno 1 16 000,00 16000.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 54 500,00 54500.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 2 332,00 2332.00 EUR
Slovenské národné divadlo 1 1 237,00 1237.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 10 998,89 10998.89 EUR
Národné osvetové centrum 1 657,00 657.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Integrovaná technologická podpora odborných činností Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 93 492,00 93492.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Mediálny priestor - inzercia v štvrťročníku na jar 2016_K1 Národné osvetové centrum 840,00 840.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň - Kolín/Bonn 12. 05. 2016 - 20. 05. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 350,00 350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Multimediálne zariadenia, telekomunikačné káble, stroje na kódovanie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 050,00 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Návrh a vytvorenie webovej stránky Hlavné mesto SR Bratislava 5 340,00 5340.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zariadenia a príslušenstvo pre TV štúdio (streamer) Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 689,00 1689.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Online súťaže Slovenské národné divadlo 1 584,00 1584.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spravodajské články o samospráve v týždennom periodiku s distribúciou. Mesto Brezno 20 300,00 20300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vybavenie zvukovej časti televízneho štúdia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 340,00 1340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 31 866,42 31866.42 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 33 631,00 33631.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421484716456


office@m-group.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 63 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Martin Pechovský
Adresa:
Ponická ulica 2 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×