Dodávateľ

DKFB PLUS, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SPB Security s.r.o.

IČO: 44626975

Adresa: Kremnická 26, Bratislava - mestská časť Petržalka

Registračné číslo: 2019/12-PO-F1744

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. December 2019

Záznam platný do: 3. December 2022

Posledná zmena: 5. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 137 970,00 EUR 1 1
2016 261 726,30 EUR 11 11
2017 345 711,12 EUR 10 10
2018 445 395,52 EUR 14 14
2019 486 284,98 EUR 9 10
2020 606 741,60 EUR 4 4
2021 54 780,11 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 137 970,00 EUR 1 1
2016 261 726,30 EUR 11 11
2017 345 711,12 EUR 10 10
2018 445 395,52 EUR 14 14
2019 424 461,98 EUR 8 9
2020 668 564,60 EUR 5 5
2021 54 780,11 EUR 7 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 49 056,00 49056.00 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 11 899,99 11899.99 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 27 486 251,98 486251.98 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 62 770,20 62770.20 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 131 999,00 131999.00 EUR
Stredná odborná škola 1 219 777,00 219777.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 3 349 999,99 349999.99 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 364 425,60 364425.60 EUR
Mesto Trebišov 1 42 387,00 42387.00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 3 48 653,00 48653.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 266 476,00 266476.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 45 613,32 45613.32 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 2 87 533,33 87533.33 EUR
Výskumná agentúra 4 0,00 0.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 0,00 0.00 EUR
Technické služby mesta Humenné 1 4,12 4.12 EUR
KSP, s.r.o. 1 3,10 3.10 EUR
STEFE Trnava, s. r. o. 1 171 760,00 171760.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Poskytovanie bezpečnostných služieb pre areál hraničného prechodu Čuňovo. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 200 000,00 200000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie výkonu strážnej služby a súvisiacich pridaných služieb Stredná odborná škola 219 777,00 219777.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna a informačná služba/Považská Bystrica Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 32 400,00 32400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Strážna a informačná služba/Rimavská Sobota Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 25 452,00 25452.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Strážna, bezpečnostná a informačná služba pre areál a objekty objednávateľa Fakultná nemocnica Trenčín 145 182,40 145182.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Strážna a informačná služba/Zvolen Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 34 381,06 34381.06 EUR 2016 Služby Nie 1
strážna služba, ochrana hnuteľného a nehnuteľného majetku a osôb Výskumná agentúra 10 500,00 10500.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie bezpečnostných služieb a poskytovanie služieb informátora na 365 dní v dvoch objektoch Spojená škola Banská Bystrica 60 000,00 60000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výkon strážnej služby v areáli KSP, s.r.o. 3,60 3.6 EUR 2016 Služby Nie 1
Strážna služba v psychiatrickej nemocnici -4 osoby Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 156 480,00 156480.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie strážnej služby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 105 000,00 105000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie strážnej služby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 18 600,00 18600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výkon strážnej a informačnej služby Výskumná agentúra 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Výkon strážnej a informačnej služby Výskumná agentúra 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 999,00 9999.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie bezpečnostných služieb a poskytovanie služieb informátora na 365 dní v dvoch objektoch Spojená škola Banská Bystrica 60 000,00 60000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie strážnej služby Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 54 662,40 54662.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie strážnej služby Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 54 662,40 54662.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 999,99 9999.99 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna a informačná služba Výskumná agentúra 31 000,00 31000.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 993,00 9993.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážne služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000,00 8000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna, bezpečnostná a informačná služba pre areál a objekty objednávateľa Fakultná nemocnica Trenčín 168 192,00 168192.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 993,60 9993.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000,00 8000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000,00 8000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000,00 8000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000,00 8000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 192 720,00 192720.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 900,00 9900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba v priemyselnom parku Mesto Trebišov 42 400,00 42400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 932,00 49932.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 47 606,40 47606.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 608 924,00 608924.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29 138,40 29138.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna, bezpečnostná a informačná služba pre areál a objekty objednávateľa Fakultná nemocnica Trenčín 144 057,60 144057.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 12 000,00 12000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 034,40 25034.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 689,60 16689.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie súkromnej bezpečnostnej služby pre objekty Trhová 2 a podzemné garáže na ulici Vajanského v Trnave STEFE Trnava, s. r. o. 171 760,00 171760.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Strážna služba Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 556 285,00 556285.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezpečnostná služba na ústredí Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 82 200,00 82200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 39 096,00 39096.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Strážna služba v strediskách organizácie Technické služby mesta Humenné 7,34 7.34 EUR 2021 Služby Nie 1
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 608 924,00 608924.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 218 944,00 218944.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 656,00 19656.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 656,00 19656.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 176,00 13176.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 722,72 7722.72 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 835,68 9835.68 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 499,52 7499.52 EUR 2021 Služby Nie 1

dkfbplus@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 179 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Slavomír Bubanec
Adresa:
Dánoš 9 Sládkovičovo 925 21
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Slavomír Bubanec
Adresa:
Dánoš 9 Sládkovičovo 925 21
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
Adresa:
Panenská 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
Meno:
JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
Adresa:
Štúrova 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.02.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 29.06.2017 do: 24.02.2022

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×