Dodávateľ

BATIST Medical SK, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BATIST Medical SK, s.r.o.

IČO: 36764248

Adresa: Kopčianska 10, Bratislava

Registračné číslo: 2021/3-PO-F6051

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. Marec 2021

Záznam platný do: 30. Marec 2024

Posledná zmena: 31. Marec 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 38 800,00 EUR 1 2
2016 55 474,98 EUR 39 39
2017 241,67 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 38 800,00 EUR 1 2
2016 55 474,98 EUR 39 39
2017 241,67 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 16 41 475,00 41475.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 38 800,00 38800.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 930,00 930.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 299,00 299.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 2 5 450,00 5450.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 86,50 86.50 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 819,17 819.17 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 4 150,00 4150.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 9 1 256,49 1256.49 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 514,00 514.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 212,50 212.50 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 4 523,99 523.99 EUR
Zariadenie pre seniorov 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obväzový materiál pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 160 670,00 160670.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Vata buničitá vinutá 60 1000g jednotlivě baleno BM Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice Zariadenie pre seniorov 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
P vložky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 168,65 1168.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nesterilné latexové bez púdru Nemocnica Poprad a. s. 3 541,50 3541.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice latexové biele nesterilné Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 150,00 4150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplasti Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 367,00 4367.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové pudrované M evercare, s kukuřičným škrobem Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 315,00 315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací vinylové pudrované L evercare Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací nitrilové nepudrované L Selefa Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové pudrované L evercare, s kukuřičným škrobem Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované L evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovínadlá priľnavé Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 050,00 4050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gáza a výrobky z gázy Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 150,00 4150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na operačné stoly Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 664,00 664.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplasti Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 150,00 4150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydrofilné ovínadá Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zinkoglejové ovínadlá Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set kolenný veľký 3-vrstvový Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 150,00 4150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Incízne fólie a náplasti pre operačné sály Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 150,00 4150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gumové škrtidlo Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set abdomino - perinálny Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 055,00 3055.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorazové chirurgické rukavice Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rúška - tampóny operačné Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 150,00 4150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set gynekologický Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 750,00 2750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nesterilné - nitril Ľubovnianska nemocnica, n. o. 108,76 108.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set končatinový na artroskopiu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 150,00 4150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set bedrový veľký Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 010,00 4010.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 297,00 297.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - vata Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 702,00 702.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové plienky Podložky pod pacienta 2. časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 391,00 391.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové pudrované M evercare, s kukuřičným škrobem Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 285,00 285.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací vinylové pudrované L evercare Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované L evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplasti Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 520,00 2520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set univerzálny veľký s výstužou Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 160,00 4160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vata buničitá vinutá 60 1000g jednotlivě baleno BM Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obvínadlo hydrofilné Nemocnica Poprad a. s. 2 731,00 2731.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací vinylové pudrované L evercare Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
+420491413311


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 98 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Tomáš Mertlík
Adresa:
Osičky 69 Osičky 50327
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lottie Charlotte Christine Saks
Adresa:
Birkavägen 28 Djursholm 182 55
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
12. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Carl Johan Falk
Adresa:
Trälhavsvägen 28 Akersberga 18460
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
12. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Carl Johan Falk
Adresa:
Trälhavsvägen 28 Akersberga 18460
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Mertlík
Adresa:
Lipí 122 Náchod 54701
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lottie Charlotte Christine Saks
Adresa:
Trälhavsvägen 28 Akersberga 184 60
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Zuzana Jánošová
Adresa:
Mlynské Nivy 54 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Meno:
JUDr. Marcel Habrman
Adresa:
Tajovského 12 Nové Zámky 94076
Meno:
JUDr. Zuzana Majcherová
Adresa:
Mlynské Nivy 54 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.03.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 12.11.2018 do: 31.03.2020

StiahniZáznam platný od: 19.07.2017 do: 12.11.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×