Dodávateľ

Alkon SV, s.r.o.

Spišská Nová Ves
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Alkon SV, s.r.o.

IČO: 45261661

Adresa: Zimná 65, Spišská Nová Ves

Registračné číslo: 2019/12-PO-C8256

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. December 2019

Záznam platný do: 6. December 2022

Posledná zmena: 12. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 401 838,00 EUR 2 2
2016 456 815,00 EUR 3 3
2017 1 038 322,00 EUR 3 3
2018 1 033 618,00 EUR 3 4
2019 2 305 693,00 EUR 3 3
2020 449 995,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 401 838,00 EUR 2 2
2016 456 815,00 EUR 3 3
2017 1 038 322,00 EUR 3 3
2018 1 033 618,00 EUR 3 4
2019 2 305 693,00 EUR 3 3
2020 449 995,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 823 669,00 823669.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 2 333 000,00 333000.00 EUR
Obec Kluknava 1 281 422,00 281422.00 EUR
AGA priemyselný park s.r.o. 1 269 975,00 269975.00 EUR
Mesto Spišské Podhradie 2 436 460,00 436460.00 EUR
Obec Harichovce 1 291 428,00 291428.00 EUR
JOCHMAN s.r.o. 1 110 410,00 110410.00 EUR
Spojená škola 2 644 468,00 644468.00 EUR
Obec Odorín 1 155 614,00 155614.00 EUR
Obec Slatvina 1 123 815,00 123815.00 EUR
Obec Richnava 1 449 995,00 449995.00 EUR
Nemocnica Krompachy spol. s r.o. 1 1 766 025,00 1766025.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Komplexné riešenie námestia obce Harichovce Obec Harichovce 382 012,00 382012.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly JOCHMAN s.r.o. 119 327,00 119327.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Oprava 3. NP infekčného pavilónu Nemocnica Poprad a. s. 194 004,00 194004.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zateplenie objektu spoloč.budovy Obec.úradu,Kultúr.domu,Mater. školy v obci Slatvina–zvýšenie energet.účinnosti verejných budov Obec Slatvina 145 678,00 145678.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Spojenej školy v Spišskej Novej Vsi Spojená škola 374 775,00 374775.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia oddelení 3.D, 4.D Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 561 501,00 561501.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Stavebné úpravy, prístavba a zateplenie budovy telovýchovnej budovy Odorín Obec Odorín 174 390,00 174390.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Novostavba polyfunkčného domu Kluknava Obec Kluknava 281 422,00 281422.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Oprava objektu zdravotníckeho zariadenia Nemocnica Poprad a. s. 102 000,00 102000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia oddelenia 5.D Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 320 452,00 320452.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Prestavba a prístavba časti MŠ Spišské Podhradie Mesto Spišské Podhradie 436 461,00 436461.0 EUR 2018 Práce Áno 2
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ODBORNÉHO UČILIŠŤA SPOJENEJ ŠKOLY V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI Spojená škola 269 693,00 269693.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budov spoločnosti AGA priemyselný park s.r.o. AGA priemyselný park s.r.o. 269 975,00 269975.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starosltlivosi Gynekologicko - pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici Krompachy Nemocnica Krompachy spol. s r.o. 1 766 025,00 1766025.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy pre účel komunitného centra a obecného úradu Obec Richnava 449 995,00 449995.0 EUR 2020 Práce Nie 1
+421905649822


rado.habas@alkonsv.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 5 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jozef Habas
Adresa:
Laborecká 6 Spišská Stará Ves 05201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Mižík
Adresa:
Liptovská 4 Spišská Nová Ves 05201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Mižík
Adresa:
Liptovská 4 Spišská Nová Ves 05201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Habas
Adresa:
Laborecká 6 Spišská Stará Ves 05201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ľubomír Ondov
Adresa:
Letná 41 Spišská Nová Ves 05201

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.04.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 17.07.2017 do: 15.04.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×