Dodávateľ

FITTICH ALARM spol. s r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: FITTICH ALARM spol. s r.o.

IČO: 00634743

Adresa: Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2020/3-PO-E4339

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Marec 2020

Záznam platný do: 28. Marec 2023

Posledná zmena: 28. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 25 241,00 EUR 1 1
2016 29 519,43 EUR 7 7
2017 141 158,36 EUR 7 7
2018 24 747,17 EUR 2 2
2019 119 289,00 EUR 1 1
2021 7 189,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 25 241,00 EUR 1 1
2016 29 519,43 EUR 7 7
2017 141 158,36 EUR 7 7
2018 24 747,17 EUR 2 2
2019 119 289,00 EUR 1 1
2021 7 189,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 294 421,19 294421.19 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 25 241,00 25241.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 4 000,00 4000.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 10 664,67 10664.67 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 291,00 291.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 2 579,00 2579.00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 958,10 958.10 EUR
Vojenský historický ústav 1 0,00 0.00 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 7 189,00 7189.00 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 1 800,00 1800.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výkon prehliadok a skúšok, kontrol, pozáručného servisu a opráv, zaškolenie obsluhy pre ochranné systémy EZS, CCTV a EPS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 45 000,00 45000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Nákup komponentov na výmenu nefunkčných častí perimetrickej ochrany areálu Úrad vlády Slovenskej republiky 3 095,40 3095.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamerový zabezpečovací systém Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 14 476,00 14476.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zabezpečovacieho systému a elektrickej požiarnej signalizácie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 149,82 1149.82 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis EPS, EZS ,kamier Vojenský historický ústav 20 400,00 20400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Monitor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrolná činnosť a pozáručný servis elektrickej požiarnej signalizácie na obdobie rokov 2016-2019 KE 1 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 160,00 2160.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pohybový detektor Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 16 070,80 16070.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odborné prehliadky, odborné skúšky a kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a elektrickej zabezpečovacej signalizácie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 800,00 4800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Náhradné diely pre elektronický zabezpečovací systém Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 467,00 8467.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre rôzne elektronické zabezpečovacie systémy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 211,00 28211.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre systém kontrolovaného vstupu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 72 819,00 72819.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre systém kontrolovaného vstupu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 15 743,00 15743.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej požiarnej signalizácie,požiarneho rozhlasu, zabezpečovacej signalizácie Ekonomická univerzita v Bratislave 7 920,00 7920.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Náhradné diely pre systém kontrolovaného vstupu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 40 301,03 40301.03 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický zabezpečovací systém a prístupový systém Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 24 295,84 24295.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej požiarnej signalizácie,požiarneho rozhlasu, zabezpečovacej signalizácie Ekonomická univerzita v Bratislave 8 196,00 8196.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Technika a materiál na ochranu budov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 290 810,00 290810.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup IP kamier a rekordérov Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 9 990,00 9990.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+4210484728333
+4210484728388
+421484728333


bb@fittich.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 64 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dipl. Ing. Davor Rzehak
Adresa:
Via Pronuovo 22 Cadro CH-6955
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl. Ing. Davor Rzehak
Adresa:
Via Pronuovo 22 Cadro CH-6955
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mestická, Slovíková, s.r.o.
Adresa:
Hviezdoslavova 6 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×