Dodávateľ

DIDACIC Martin s.r.o.

Martin
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DIDACTIC Martin, s.r.o.

IČO: 36374881

Adresa: Novomestského 5/24, Martin

Registračné číslo: 2021/2-PO-F5630

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Február 2021

Záznam platný do: 15. Február 2024

Posledná zmena: 17. Február 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 29 998,00 EUR 1 1
2015 418 200,00 EUR 1 1
2016 57 000,33 EUR 4 4
2017 269 745,80 EUR 10 10
2018 218 996,67 EUR 4 4
2019 783 793,34 EUR 6 6
2020 1 908 814,83 EUR 11 15
2021 1 453 978,00 EUR 8 11
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 29 998,00 EUR 1 1
2015 418 200,00 EUR 1 1
2016 57 000,33 EUR 4 4
2017 269 745,80 EUR 10 10
2018 218 996,67 EUR 4 4
2019 783 793,34 EUR 6 6
2020 1 908 814,83 EUR 11 15
2021 1 453 978,00 EUR 8 11

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 2 100 624,33 100624.33 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 87 999,00 87999.00 EUR
Stredná priemyselná škola strojnícka 2 452 284,67 452284.67 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 406 461,00 406461.00 EUR
Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec 1 14 408,33 14408.33 EUR
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 1 74 666,00 74666.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 4 000,00 4000.00 EUR
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce 3 266 420,00 266420.00 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická 1 29 998,00 29998.00 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 208 790,00 208790.00 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 418 200,00 418200.00 EUR
Stredná priemyselná škola 1 39 300,00 39300.00 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 5 375 234,67 375234.67 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 2 188 331,50 188331.50 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 3 93 831,00 93831.00 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 2 34 791,00 34791.00 EUR
Stredná odborná škola technická 1 23 080,80 23080.80 EUR
Stredná odborná škola strojnícka 2 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 2 43 767,00 43767.00 EUR
Stredná odborná škola strojnícka 1 21 658,33 21658.33 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 95 041,67 95041.67 EUR
Stredná priemyselná škola 1 25 833,00 25833.00 EUR
Spojená škola 1 75 990,00 75990.00 EUR
Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava 1 22 666,67 22666.67 EUR
Technická akadémia, Spišská Nová Ves 3 308 109,00 308109.00 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 1 192 004,00 192004.00 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 391 055,00 391055.00 EUR
Spojená škola 2 328 652,00 328652.00 EUR
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta 1 76 591,00 76591.00 EUR
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA 1 303 000,00 303000.00 EUR
Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová 1 141 800,00 141800.00 EUR
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 2 295 939,00 295939.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Komponenty pre model priemyselného systému Stredná priemyselná škola elektrotechnická 25 000,00 25000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Prenájom technologických zariadení Štátny inštitút odborného vzdelávania 418 200,00 418200.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Vybavenie učebne - regulačná technika so systémom UniTrain Stredná odborná škola elektrotechnická 11 450,00 11450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SINUMERIK 810D/840D, S/F (32/64 bit) multilicencia, Win 3D View, 3D simulátor S/F multilicencia, Elektronické ručné koliesko alebo ekvivalent Stredná odborná škola strojnícka 10 170,00 10170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
CNC frézovačka Stredná odborná škola polytechnická 30 962,00 30962.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
CNC sústruh Stredná odborná škola strojnícka 26 100,00 26100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálna nástrojárska frézovačka - nová Stredná odborná škola technická 27 697,20 27697.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výukový CNC sústruh s príslušenstvom Stredná odborná škola polytechnická 27 000,00 27000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
CNC frézovačka Stredná priemyselná škola 31 000,00 31000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
CNC sústruh, CNC frézovačka Nitriansky samosprávny kraj 50 000,00 50000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
CNC sústruh a programová stanica a software 12 ks Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 114 143,33 114143.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
CNC sústruh Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec 17 563,20 17563.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Vybavenie učebne - hydraulika so systémom UniTrain Stredná odborná škola elektrotechnická 30 300,00 30300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vybavenie odbornej učebne pneumatiky a elektropneumatiky s príslušenstvom Stredná odborná škola polytechnická 42 800,00 42800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CNC sústruh Stredná odborná škola strojnícka 27 050,40 27050.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
CNC sústruh Stredná odborná škola polytechnická 21 560,00 21560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
trojfázový merací prístroj Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie odbornej učebne pneumatiky a elektropneumatiky s príslušenstvom Stredná odborná škola polytechnická 42 800,00 42800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sústruhy a frézovačka Stredná odborná škola, Prakovce 282 150 000,00 150000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CNC fréza Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava 27 272,00 27272.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CNC technika a vybavenie. Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 208 968,33 208968.33 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie učebne CNC strojmi Stredná odborná škola - Szakközépiskola 126 300,00 126300.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Učebňa konvenčného obrábania Stredná odborná škola - Szakközépiskola 94 848,00 94848.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
CNC sústruh Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 74 666,00 74666.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
„Zariadenie na vybavenie odbornej učebne a dielne“ Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 192 053,00 192053.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Elektronický vzdelávací systém (TA SNV) Technická akadémia, Spišská Nová Ves 153 996,00 153996.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Obrábacie stroje Technická akadémia, Spišská Nová Ves 259 448,00 259448.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
MODERNIZÁCIA STROJOVÉHO PARKU STROJÁRSKYCH PROFESIÍ Spojená škola 531 657,00 531657.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Vybavenie školských dielní CNC strojmi Stredná priemyselná škola strojnícka 150 000,00 150000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
CNC frézovačka s príslušenstvom Stredná odborná škola, Prakovce 282 77 000,00 77000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných dielní a učební - CNC stroje a obrábacie zariadenia Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta 275 631,00 275631.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiálno technické vybavenie praktického vyučovania Stredná odborná škola - Szakközépiskola 647 272,00 647272.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Vybavenie učebne pre vyučovanie základov programovania CNC strojov Nitriansky samosprávny kraj 70 933,50 70933.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky a zariadenia – CNC Spojená škola 80 333,00 80333.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky – CNC stroje STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA 303 139,00 303139.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie CNC dielne a softvéru pre SOŠ Dubnica nad Váhom Trenčiansky samosprávny kraj 89 207,00 89207.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Elektronický vzdelávací systém Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce 213 920,00 213920.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Nákup technického vybavenia pre odborné učebne Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce 71 083,00 71083.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Vybavenie dielne a učební pre výuku Stredná odborná škola - Szakközépiskola 351 539,00 351539.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní - obrábacie stroje a odborné učebne Trenčiansky samosprávny kraj 644 759,00 644759.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Obstaranie obrábacích strojov Stredná priemyselná škola strojnícka 331 314,00 331314.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Zabezpečenie didaktických pomôcok pre vyučovací proces SPŠ Stredná priemyselná škola 89 697,00 89697.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Strojový park pre dielňu strojového obrábania kovov Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová 281 510,00 281510.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Aktivita 2 - Obstaranie moderného MTV SOŠt v Čadci Žilinský samosprávny kraj 351 716,00 351716.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Vybavenie elektrotechnických laboratórií Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 302 509,00 302509.0 EUR 2021 Tovary Áno 2

didactic@didactic.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 191 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Roman Petr
Adresa:
Severná 6 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Erich Sauer
Adresa:
Albrechtskreitgasse 3 Wien 1160
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
18. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Roman Petr
Adresa:
Severná 6 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
18. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Roman Petr
Adresa:
Severná 6 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ing. Vladimír Dubec
Adresa:
Tulská 17 Martin 03601

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.07.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 13.07.2017 do: 18.07.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×