Dodávateľ

Eppendorf Czech & Slovakia s. r. o. - organizačná zložka

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Eppendorf Czech & Slovakia s. r. o. - organizačná zložka

IČO: 44701420

Adresa: Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, Ilkovičova 3278/6 , Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Registračné číslo: 2021/8-PO-F7286

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. August 2021

Záznam platný do: 24. August 2024

Posledná zmena: 25. August 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 343 784,00 EUR 1 1
2015 9 690,00 EUR 1 1
2016 51 150,58 EUR 28 28
2017 28 749,24 EUR 22 22
2018 41 177,82 EUR 20 20
2019 2 192,49 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 343 784,00 EUR 1 1
2015 9 690,00 EUR 1 1
2016 51 150,58 EUR 28 28
2017 28 749,24 EUR 22 22
2018 41 177,82 EUR 20 20
2019 2 192,49 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 343 784,00 343784.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 12 702,19 12702.19 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 29 386,77 29386.77 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 89,60 89.60 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 9 690,00 9690.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 1 674,20 1674.20 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 32 62 802,58 62802.58 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 4 8 059,32 8059.32 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 893,60 893.60 EUR
Neurobiologický ústav SAV 1 257,50 257.50 EUR
Ústav zoológie SAV 2 1 695,15 1695.15 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 813,75 813.75 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 7 4 471,30 4471.30 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 424,17 424.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Veľkoobjemová chladená cetrifúga Ľubovnianska nemocnica, n. o. 17 000,00 17000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zariadenia určené pre fermentačné laboratóriá Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 343 784,00 343784.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stojan na pipety Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 131,16 131.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Eppendorf Research plus, single channel, 10-100 µL alebo ekvivalentné Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
0916 Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 507,00 2507.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada pipiet Eppendorf Research plus Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 577,00 1577.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Eppendorf ThermoMixer C + SmartBlock 2.0 ml + SmartBlock PCR 96 alebo ekvivalent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 220,00 3220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hlbokomraziaci box New Brunswick Premium U410 alebo ekvivalent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 480,00 8480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrifúga Eppendorf MiniSpin plus alebo ekvivalent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 180,00 3180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skúmavky Neurobiologický ústav SAV 309,00 309.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál k pipetám Eppendorf Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 700,00 3700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
3216 Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 921,02 1921.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipety Eppendorf Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Adaptér do centrifúgy pre 0,2 ml mikroskúmavky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 109,00 109.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pipety, špičky a stojan na pipety Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 360,00 1360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Eppendorf Safe-Lock mikroskúmavky na PCR a Eppendorf špičky na automatické pipety s filtrom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 162,47 1162.47 EUR 2016 Tovary Nie 1
ThermoMixer Eppendorf s príslušenstvom Ústav experimentálnej fyziky SAV 4 442,40 4442.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrifúga Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 699,20 1699.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set pipiet Research Plus Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 526,00 526.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada Pipiet Eppendorf research plus 3-Pack 3 pipety: 0,5 - 10 μl, 10 - 100 μl, 100 - 1 000 μl Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 580,00 1580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyhrievacia podložka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 434,00 1434.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada Pipiet Eppendorf research plus 3-Pack 3 pipety: 0,5 - 10 μl, 10 - 100 μl, 100 - 1 000 μl Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 052,00 1052.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skúmavky, mikroskúmavky, špičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 655,00 1655.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronický programovateľný mikroinjektor s integrovaným kompresorom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 336,00 6336.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednokanalove Mikropipety Eppendorf Reference Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 980,00 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 145,00 2145.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pipety Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set 3 pipiet so špičkami Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 570,00 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar do bunkového laboratória Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 555,50 3555.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set 3 pipiet so špičkami Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 575,00 575.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
2617- Pipety Research plus 1-kanálové a otočný stojan kompatibilný so 6-timi pipetami tohto typu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 895,90 895.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada pipiet Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 530,00 530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál sterilné nádstavce na opakovaciu pipetu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 149,42 149.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skúmavky a špičky s filtrom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 608,00 1608.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
multikanálové pipety EPPENDORF RESEARCH plus a príslušenstvo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 530,00 1530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 033,20 1033.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne plasty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 359,00 1359.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre bunkové kultúry Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 032,00 1032.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNA LoBind skúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 140,00 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termomixér s vymeniteľnými termoblokmi Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 708,00 3708.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pipety (2) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 797,30 797.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termocykler Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 840,00 6840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pipety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 300,00 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pipiety Eppendorf Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 367,00 4367.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pipety (set) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 526,00 526.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pipiety Eppendorf Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 569,00 1569.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pipeta Eppendorf s nastaviteľným objemom 0,1 – 2,5  µl Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pipeta Eppendorf s nastaviteľným objemom 0.5 – 10 µl Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špičky na pipety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 470,00 470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pipeta Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 201,24 201.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multipette E3x a Eppendorf ep Dualfilter Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 886,00 1886.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 776,03 776.03 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - mikroskúmavky, stripy, špičky... Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 646,71 1646.71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multipette E3x Eppendorf Ústav experimentálnej fyziky SAV 878,38 878.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Eppendorf ThermoMixer® C s príslušenstvom Ústav experimentálnej fyziky SAV 4 324,00 4324.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špičky, striekačky, krabičky na uskladnenie skúmaviek Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 563,84 563.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipetové hroty Eppendorf Ústav experimentálnej fyziky SAV 62,18 62.18 EUR 2018 Tovary Nie 1
multipipeta Eppendorf M4 a spotrebný materiál pre molekulárne laboratórium Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 689,35 1689.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipety Eppendorf Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 714,00 714.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 773,00 773.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipety a špičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 396,00 1396.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Uhlový rotor a redukcie k centrifúge 5804R Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 250,00 2250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priľnavá podložka pre trepačku Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pipety Ústav zoológie SAV 1 450,00 1450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záložný CO2 Back up systém k hlbokomraziacemu boxu New Brunswick Scientific, typ Premium U410 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 675,00 1675.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál k pipetám Eppendorf Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 562,00 1562.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR cyklovač Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 020,00 7020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Variabilné objemové pipety - sada 3 pipiet Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 706,80 706.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipety, pipetové špičky a iný plast Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 707,00 707.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipety Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 707,00 707.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednokanálové manuálne pipety a stojany Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 964,40 16964.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipiety Eppendorf s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 192,00 4192.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pipety a príslušenstvo Ústav zoológie SAV 880,00 880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna centrifúga Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 030,40 2030.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
+421911181474


pavol.olejnik@eppendorf.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 129 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×