Dodávateľ

TURAY PLUS, s.r.o.

Častá
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TURAY PLUS, s.r.o.

IČO: 35875101

Adresa: Ružová 531/4, Častá

Registračné číslo: 2018/4-PO-E7760

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Apríl 2018

Záznam platný do: 11. Apríl 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 614 807,16 EUR 48 48
2017 105 757,16 EUR 13 13
2018 1 520,00 EUR 2 2
2019 1 820,00 EUR 3 3
2020 1 278,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 614 807,16 EUR 48 48
2017 105 757,16 EUR 13 13
2018 1 520,00 EUR 2 2
2019 1 820,00 EUR 3 3
2020 1 278,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzitná nemocnica Bratislava 3 14 933,64 14933.64 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 4 119 025,00 119025.00 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 2 10 875,00 10875.00 EUR
Mesto Nitra 1 4 632,50 4632.50 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 2 209,17 2209.17 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 18 531,42 18531.42 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 12 544,00 12544.00 EUR
Slovenské národné múzeum 15 7 916,99 7916.99 EUR
Mesto Trebišov 1 8 838,00 8838.00 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 6 6 553,00 6553.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 3 695,83 3695.83 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 1 000,00 1000.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 1 630,42 1630.42 EUR
Zoologická záhrada 3 8 929,86 8929.86 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 1 036,50 1036.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 9 38 695,33 38695.33 EUR
Obec Častá 1 23 750,00 23750.00 EUR
Národný onkologický ústav 2 3 654,00 3654.00 EUR
Obec Bešeňov 2 6 499,17 6499.17 EUR
Mesto Hriňová 1 4 908,33 4908.33 EUR
Obec Zákamenné 1 2 386,67 2386.67 EUR
Jakub Študenc 1 375 875,00 375875.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 688,33 688.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 41 593,33 41593.33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 387,50 2387.50 EUR
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 1 760,00 760.00 EUR
Obec Slovenské Nové Mesto 1 1 633,33 1633.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výstavba celoročne obývanej chaty v obci Častá Jakub Študenc 366 648,00 366648.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Sanačná jadrová omietka Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 356,00 2356.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladiaca zmes Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 19 400,00 19400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 268,80 1268.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytkový zámok Fab 462 Ni Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 700,00 3700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutnícky materiál Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oceľ na výrobu väzeňského nábytku Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 52 500,00 52500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodoinštalacný materiál Národný onkologický ústav 2 651,00 2651.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samosvorné spony drôtené. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál - II Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Revízna šachta PP DN 400 s príslušenstvom k domovej prípojke Obec Častá 47 400,00 47400.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Vodoinštalačný materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 250,86 3250.86 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 653,00 1653.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Zoologická záhrada 5 813,83 5813.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebné rezivo Zoologická záhrada 3 356,88 3356.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolársky materiál Zoologická záhrada 2 693,68 2693.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zámková dlažba, obrubník Mesto Hriňová 8 380,00 8380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kurenársky a spotrebný materiál Univerzitná nemocnica Bratislava 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál 3/16 Národný onkologický ústav 1 752,00 1752.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Obec Slovenské Nové Mesto 1 980,00 1980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samosvorné spony drôtené. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 410,00 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vodoinštalačný materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 14 800,00 14800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stavebné materiály Obec Bešeňov 4 700,00 4700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 9 358,00 9358.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Železiarsky, vodársky a kúrenársky materiál Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 756,00 756.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 946,58 5946.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
vodovodné batérie a sprchové hadice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viacvtokový vodomer mokrobežný Obec Zákamenné 2 940,00 2940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prírodné hutné drvené kamenivo (TO 2016) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 12 600,00 12600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viazacia PES páska Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 5 300,00 5300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samosvorné spony drôtené. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kamenivo Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 39 900,00 39900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 10 909,50 10909.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
stavebné materiály Obec Bešeňov 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
lepidlo , asfaltový náter Slovenské národné múzeum 70,00 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samosvorné spony drôtené. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
smrekové fošne Slovenské národné múzeum 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál 07/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 5 260,00 5260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup maliarskeho materiálu, štetcov, tmelov a chemikálií Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 912,00 912.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Železiarsky, vodoinštalačný materiál a náradie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 176,00 1176.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 055,25 4055.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samosvorné spony drôtené. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 470,00 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hrubé drvené kamenivo - vápenec Mesto Nitra 6 800,00 6800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
smrekové fošne Slovenské národné múzeum 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál - drvené kamenivo frakcie 4/8 mm Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 7 500,00 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
smrekové fošne Slovenské národné múzeum 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektrický prietokový ohrievač Slovenské národné múzeum 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 12 042,13 12042.13 EUR 2017 Tovary Nie 1
Piesok na zapieskovanie futbalových ihrísk Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kamenná drvina - Odvodnenie ulíc: Paričovská III. etapa, Východná Mesto Trebišov 10 613,90 10613.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál 6/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 10 120,00 10120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 5 658,00 5658.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kamenivo Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 40 000,00 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebné rezivo a drevotrieska Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 440,00 4440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stavebný materiál Slovenské národné múzeum 950,00 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál - drvené kamenivo frakcie 4/8 mm Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
makadam, farby, štetce Slovenské národné múzeum 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sadrokartón a príslušenstvo Slovenské národné múzeum 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Piesok technický na brzdenie do električiek Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 306,00 2306.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stavebné rezivo - dosky Slovenské národné múzeum 1 220,00 1220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
makadam, posypová soľ Slovenské národné múzeum 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
smrekové fošne Slovenské národné múzeum 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
makadam Slovenské národné múzeum 220,00 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
smrekové fošne,lak,záhradné náradie Slovenské národné múzeum 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
makadam, železiarsky materiál Slovenské národné múzeum 650,00 650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
smrekové fošne a dosky Slovenské národné múzeum 630,00 630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 206 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Martin Turay
Adresa:
Cintorínska 471/27 Častá 90089
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alexandra Plančíková
Adresa:
Cintorínska 471/27 Častá 90089
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LG Legal, s.r.o.
Adresa:
Seberíniho 9 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×