Dodávateľ

Double N, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.7

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ROIN, s. r. o.

IČO: 35848901

Adresa: Pestovateľská 9, Bratislava

Registračné číslo: 2020/1-PO-D2421

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. Január 2020

Záznam platný do: 30. Január 2023

Posledná zmena: 10. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 350 995,00 EUR 2 2
2015 20 634,00 EUR 4 4
2016 28 149,00 EUR 5 5
2017 124 990,89 EUR 21 21
2018 456 660,17 EUR 6 6
2019 132 336,00 EUR 6 6
2020 140 111,83 EUR 8 8
2021 57 946,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 347 822,00 EUR 1 1
2015 18 028,00 EUR 4 4
2016 13 839,00 EUR 5 5
2017 111 804,89 EUR 21 21
2018 471 802,17 EUR 6 6
2019 119 448,00 EUR 6 6
2020 149 137,83 EUR 8 8
2021 79 941,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 22 250,00 22250.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 6 580,83 6580.83 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 195,80 195.80 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 19 700,00 19700.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 28 1 169 581,00 1169581.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 70 500,00 70500.00 EUR
Mesto Partizánske 1 0,00 0.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 583,33 583.33 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 1 550,00 1550.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 906,09 906.09 EUR
Národné rehabilitačné centrum 2 2 005,67 2005.67 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 0,00 0.00 EUR
Krajská prokuratúra 1 91,67 91.67 EUR
Národný onkologický ústav 2 12 679,00 12679.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 624,17 624.17 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 2 993,00 2993.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 0,00 0.00 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 833,33 833.33 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 749,00 749.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup spotrebného materiálu - drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 347 822,00 347822.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 595,00 4595.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup spotrebného materiálu - drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 822,00 5822.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu - drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 173,00 3173.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu - drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 779,00 5779.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 051,00 3051.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 414,00 414.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup spotrebného materiálu - drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 650,00 3650.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu - drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 383,00 5383.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 089,00 20089.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 594,00 3594.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 577,00 6577.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 33 275,00 33275.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 712,00 19712.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 807,00 19807.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie a hygienické prostriedky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky na ruky jednorazové SCOTT,čistiace utierky /1 Národný onkologický ústav 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo do zásobníkov typu TORK (421501 S1) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 338,40 338.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie a hygienické prostriedky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 15 430,23 15430.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pomocný materiál na upratovanie budov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 77 998,89 77998.89 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo do zásobníkov typu TORK (421501 S1) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 242,40 242.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Mesto Partizánske 764,92 764.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 1 149,40 1149.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 2 625,00 2625.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 235,00 235.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 1 264,44 1264.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Krajská prokuratúra 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo do zásobníkov typu TORK (421501 S1) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 216,00 216.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky a pomôcky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 6 041,60 6041.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo do zásobníkov typu TORK (421501 S1) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 210,90 210.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo do zásobníkov typu TORK (421501 S1) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 208,70 208.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pomocný materiál na upratovanie budov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 50 400,00 50400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier a tekuté mydlo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 900,00 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 823,00 20823.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 377 561,00 377561.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 133,00 18133.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 28 819,00 28819.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 21 028,00 21028.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové utierky SCOTT/17 Národný onkologický ústav 9 614,00 9614.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Utierky na ruky a toaletný papier Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 29 441,00 29441.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 28 845,00 28845.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35 164,00 35164.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové utierky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 19 707,00 19707.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24 085,00 24085.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 993,10 2993.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezdotykové dávkovače dezinfekcie na ruky – stojany vrátane dezinfekčných roztokov Žilinský samosprávny kraj 43 440,00 43440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 21 995,00 21995.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 31 021,00 31021.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 21 418,00 21418.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 28 259,00 28259.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29 687,00 29687.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 61 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miroslav Belica PhD.
Adresa:
Račianska 3048/68 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Máj 2021
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Slávka Gajdošová
Adresa:
Májkova 1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.08.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 13.05.2021 do: 30.08.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×