Dodávateľ

Ing. Ľubomír Ferianc

Púchov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 100 593,00 EUR 3 3
2015 139 994,00 EUR 1 1
2016 127 481,00 EUR 1 1
2017 270 833,00 EUR 3 3
2018 103 790 566,00 EUR 12 12
2019 5 755 296,00 EUR 8 18
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 59 503,00 EUR 2 2
2015 181 084,00 EUR 2 2
2016 127 481,00 EUR 1 1
2017 262 683,00 EUR 2 2
2018 95 153 446,00 EUR 12 12
2019 14 400 566,00 EUR 9 19

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 110 184 763,00 110184763.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na obdobie rokov 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 139 994,00 139994.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na obdobie rokov 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 127 481,00 127481.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na obdobie rokov 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 664,00 34664.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na obdobie rokov 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 839,00 24839.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na obdobie rokov 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 090,00 41090.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na obdobie rokov 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 127 875,00 127875.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 134 808,00 134808.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Púchov na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 150,00 8150.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 780 000,00 780000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 127 023,00 127023.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 967,00 69967.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 116 700,00 116700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 700 000,00 3700000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prievidza na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 736 862,00 2736862.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 723 727,00 25723727.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Trenčín na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 577 000,00 2577000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 353 882,00 29353882.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Červená Skala na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 918 627,00 57918627.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 810 178,00 17810178.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žilina na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 645 270,00 8645270.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 196 121,00 3196121.0 EUR 2019 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 538 464,00 2538464.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 029 786,00 2029786.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Čadca na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 201 214,00 2201214.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Turzovka na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 026 267,00 2026267.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Šaštín, VC Lozorno, Sološnica, Stupava na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 902 000,00 902000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Šaštín VC Šaštín, Holíč, Moravský Ján na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 447 000,00 2447000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 335 827,00 2335827.0 EUR 2019 Služby Nie 2
+421903948047


luboferianc@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 41 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ľubomír Ferianc
Adresa:
Námestie slobody 24 Púchov 02001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Ferianc
Adresa:
Námestie slobody 24 Púchov 02001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Január 2018
Záznam do:
15. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ing. Iveta Chodelková
Adresa:
289 Hôrky 01004

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.01.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 12.01.2018 do: 15.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×