Dodávateľ

IMTOS, spol. s r.o.

Brno
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: IMTOS, spol. s r.o.

IČO: 46967079

Adresa: Technická 818/4, Moravany

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3299

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. Jún 2020

Záznam platný do: 9. Jún 2023

Posledná zmena: 27. Apríl 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 428 590,00 EUR 2 2
2016 328 402,00 EUR 1 1
2017 553 019,00 EUR 2 2
2018 1 958 900,00 EUR 5 5
2019 271 275,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 428 590,00 EUR 2 2
2016 328 402,00 EUR 1 1
2017 553 019,00 EUR 2 2
2018 1 958 900,00 EUR 5 5
2019 271 275,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Transmisie engineering a.s. 1 180 000,00 180000.00 EUR
SUPRATEK s.r.o. 2 648 390,00 648390.00 EUR
ŽOS-EKO, s.r.o. 1 768 100,00 768100.00 EUR
EIBEN s.r.o. 1 320 000,00 320000.00 EUR
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 1 328 402,00 328402.00 EUR
AUTOMATICA s.r.o. 1 218 800,00 218800.00 EUR
SACA, a.s. 1 334 219,00 334219.00 EUR
BK Advise, s.r.o. 1 271 275,00 271275.00 EUR
FMach, s.r.o. 1 360 000,00 360000.00 EUR
HOSTIN, s.r.o. 1 111 000,00 111000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Inovatívne 5osé CNC centrum SUPRATEK s.r.o. 248 590,00 248590.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
CNC sústruh Transmisie engineering a.s. 228 000,00 228000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zvýšenie technologickej úrovne spoločnosti Bonfoglioli Slovakia s.r.o. - Technologický celok 1 Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 328 402,00 328402.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zavedenie inovačných opatrení v spoločnosti AUTOMATICA, s.r.o., Liptovský Mikuláš AUTOMATICA s.r.o. 323 722,00 323722.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Podpora inovačného potenciálu, rozšírenie výrobných možností a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SACA, a.s. SACA, a.s. 2 076 707,00 2076707.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Obstaranie 5 osého CNC centra (hlavná aktivita) SUPRATEK s.r.o. 481 493,00 481493.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zásadná inovácia výrobného procesu v spoločnosti EIBEN s.r.o EIBEN s.r.o. 320 000,00 320000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup inovatívnych technológií ŽOS-EKO, s.r.o. 2 978 225,00 2978225.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Inovácia procesu výroby jednoúčelových strojov a zariadení v spoločnosti FMach, s.r.o.- Logický celok 1: 5 - osé univerzálne CNC obrábacie centrum FMach, s.r.o. 360 000,00 360000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Podpora novovzniknutého podniku prostredníctvom investície do technologického vybavenia – HOSTIN, s.r.o. - Pračka antikorových tyčiek s integrovaným sušením HOSTIN, s.r.o. 109 000,00 109000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie inovatívnej technológie pre výrobu presných komponentov pre automobilový priemysel BK Advise, s.r.o. 284 762,00 284762.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
+421511120492


info@imtos.cz

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 36 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ladislav Chrást
Adresa:
Podolí 417 Podolí 664 03
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o.
Adresa:
Krmanova 1 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.09.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 14.08.2017 do: 4.09.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×