Dodávateľ

Sensus Slovensko a.s.

Stará Turá
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 15 727 000,00 EUR 1 1
2021 2 288 072,00 EUR 2 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 15 727 000,00 EUR 1 1
2021 2 287 315,00 EUR 1 2
2022 757,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 15 727 000,00 15727000.00 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 2 288 072,00 2288072.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nástroje na meranie prietoku a pretečeného množstva/objemu studenej vody s meradlami s rádiovými modulmi na obojsmernú komunikáciu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15 727 000,00 15727000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Vodomery Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 287 316,00 2287316.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Vodomery Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 757,00 757.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

jurajkecera@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 14 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ondrej Pakan
Adresa:
Zuzky Zgurišky 27 Myjava 90701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Anna Mikulinová
Adresa:
SNP 9 Myjava 90701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Juraj Kecera
Adresa:
Partizánska 13 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Máj 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Thomas Helf
Adresa:
Neugasse 14 b Kallstadt 67169
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Máj 2020
Záznam do:
28. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milada Očenášová
Adresa:
Hurbanova 64 Stará Turá 91601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Apríl 2018
Záznam do:
11. Máj 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vojtech Červenka
Adresa:
Lesná 2 Ivanka pri Dunaji 90028
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
19. Apríl 2018
Záznam do:
11. Máj 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Naď
Adresa:
SNP 60 Stará Turá 91601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Apríl 2018
Záznam do:
28. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Marián Kolník
Adresa:
325 Hrachovište 91616
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Apríl 2018
Záznam do:
28. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Uhlík
Adresa:
Dibrovova 2 Stará Turá 91601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Apríl 2018
Záznam do:
28. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jana Dornáková
Adresa:
Paprad 1583 Stará Turá 91601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Apríl 2018
Záznam do:
28. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Petra Štrbová Marková
Adresa:
Muškátová 15B Zálesie 90028
Meno:
Mgr. Petra Marková
Adresa:
Hodžovo námestie 1/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
Mgr. Petra Štrbová Marková
Adresa:
Cintorínska 3/a Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.02.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 11.05.2020 do: 28.02.2022

StiahniZáznam platný od: 28.02.2020 do: 11.05.2020

StiahniZáznam platný od: 19.04.2018 do: 28.02.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×