Dodávateľ

D & D STUDIO, spol.s r.o.

Bratislava-Ružinov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: D & D STUDIO s.r.o.

IČO: 31326820

Adresa: Súkennícka 8, Bratislava

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2234

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Február 2020

Záznam platný do: 11. Február 2023

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 203 358,00 EUR 2 4
2015 75 504,00 EUR 1 1
2016 1 423 835,00 EUR 5 5
2017 160 823,00 EUR 3 3
2018 707 110,00 EUR 1 1
2019 123 652,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 52 019,00 EUR 1 2
2015 226 843,00 EUR 2 3
2016 1 408 085,00 EUR 4 4
2017 176 573,00 EUR 4 4
2018 707 110,00 EUR 1 1
2019 123 652,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 707 110,00 707110.00 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 5 730 135,00 730135.00 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 10 1 257 037,00 1257037.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zhotovenie výstavných prvkov, umeleckých dekorácií, kašírovaných predmetov vrátane výroby nábytku do výstav. BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 750 000,00 750000.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Organizačno-technické zabezpečenie účasti na prezentačných podujatiach Slovenská inovačná a energetická agentúra 66 000,00 66000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Organizačno-technické zabezpečenie účasti na prezentačných podujatiach Slovenská inovačná a energetická agentúra 37 365,00 37365.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zhotovenie výstav vrátane výstavných prvkov, umeleckých dekorácií a kašírovaných predmetov BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 749 000,00 749000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zhotovenie výstavných prvkov, umeleckých dekorácií, kašírovaných predmetov vrátane výroby nábytku do výstav. BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 750 000,00 750000.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Zhotovenie výstavných prvkov, umeleckých dekorácií, kašírovaných predmetov vrátane výroby nábytku do výstav. BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 145 185,00 145185.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Organizačno-technické zabezpečenie účasti na prezentačných podujatiach Slovenská inovačná a energetická agentúra 555 720,00 555720.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Organizačno-technické zabezpečenie účasti na prezentačných podujatiach Slovenská inovačná a energetická agentúra 15 750,00 15750.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Organizačno-technické zabezpečenie účasti na prezentačných podujatiach Slovenská inovačná a energetická agentúra 49 800,00 49800.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zhotovenie výstav vrátane výstavných prvkov, umeleckých dekorácií a kašírovaných predmetov BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 72 801,00 72801.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zhotovenie výstav vrátane výstavných prvkov, umeleckých dekorácií a kašírovaných predmetov BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 127 876,00 127876.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Veľtrhy a výstavy 2018 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 707 110,00 707110.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zhotovenie výstav vrátane výstavných prvkov, umeleckých dekorácií a kašírovaných predmetov BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 42 997,00 42997.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zhotovenie výstav vrátane výstavných prvkov, umeleckých dekorácií a kašírovaných predmetov BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 167 667,00 167667.0 EUR 2019 Služby Nie 1
+42153413568


info@ddstudio.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 88 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
akad. arch. Jozef Habodász
Adresa:
Fraňa Kráľa 13 Bratislava 81105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Matej Habodász
Adresa:
Sasinkova 11 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Daniel Zachar
Adresa:
Na Brezinách 1067/2 Bratislava 811 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
akad. arch. Jozef Habodász
Adresa:
Fraňa Kráľa 13 Bratislava 81105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ondrej Szilágyi
Adresa:
Dr. Vodu 2 Lučenec 98401
Meno:
JUDr. Ondrej Szilágyi, advokát
Adresa:
Haličská cesta Lučenec 98401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.11.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 7.08.2017 do: 12.11.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×