Dodávateľ

Spoločnosť pre skladovanie, a.s.

Trakovice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Spoločnosť pre skladovanie, a.s.

IČO: 47400781

Adresa: 461, Trakovice

Registračné číslo: 2019/3-PO-F4

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. Marec 2019

Záznam platný do: 6. Marec 2022

Posledná zmena: 21. Január 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 140 000 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 140 000 000,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 1 140 000 000,00 140000000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výber skladovateľa ropy pre Agentúru pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 140 000 000,00 140000000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
+421917937640


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 85 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ján Horkovič
Adresa:
Ul. J. Jesenského 1 Levice 934 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
16. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Zelinka
Adresa:
Lopenícka 7A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
16. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Ufnár
Adresa:
Landstrasse 40/4/6 Kittsee 2421
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Katarína Vršanská
Adresa:
Čajakova 11 Žilina 010 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Bilohuščin
Adresa:
Röntgenova 10 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Rác MBA
Adresa:
G. Steinera 69 Trnava 917 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
16. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Lokša
Adresa:
Ul. 29. augusta 94 Levice 934 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
16. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Martin Ružinský PhD.
Adresa:
Borša 208 Borša 076 32
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
8. Jún 2017
Záznam do:
26. Október 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Krivosudský
Adresa:
Kráľová pri Senci 596 Kráľová pri Senci 900 50
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
8. Jún 2017
Záznam do:
16. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Šustr PhD.
Adresa:
SNP 10 Senec 903 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
8. Jún 2017
Záznam do:
16. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Stanislav Rehuš
Adresa:
Na Hlinách 35 Trnava 917 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
8. Jún 2017
Záznam do:
16. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Filip Vaculovič
Adresa:
Čápkova 13 Brno 602 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Jún 2017
Záznam do:
16. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Marek
Adresa:
Mlynarovičova 11 Bratislava 85103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Jún 2017
Záznam do:
16. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Szilárd Szedlár
Adresa:
Murgašova 23 Šaľa 92701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. December 2019
Záznam do:
16. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Gabriela Ondrušová
Adresa:
Rosná 13 Senec 903 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Jún 2017
Záznam do:
6. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Radovan Okenka M.Sc.
Adresa:
Kováčikova 12 Nitra 949 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Jún 2017
Záznam do:
8. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Ďurišin
Adresa:
Sološnická 51 Bratislava 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Marek
Adresa:
Mlynarovičova 11 Bratislava 85103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Robert Nemcsics
Adresa:
Brečtanová 7 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
Adresa:
Žižkova 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Meno:
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
Adresa:
Žižkova 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Meno:
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
Adresa:
Žižkova 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Meno:
Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska kancelária
Adresa:
Mlynské Nivy 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.10.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 4.02.2021 do: 26.10.2021

StiahniZáznam platný od: 16.07.2020 do: 4.02.2021

StiahniZáznam platný od: 7.02.2020 do: 16.07.2020

StiahniZáznam platný od: 6.12.2019 do: 7.02.2020

StiahniZáznam platný od: 8.03.2018 do: 6.12.2019

StiahniZáznam platný od: 8.06.2017 do: 8.03.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×