Dodávateľ

WINGS, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: WINGS, s.r.o.

IČO: 31365698

Adresa: Františkánske nám. 3, Bratislava

Registračné číslo: 2020/9-PO-F4540

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. September 2020

Záznam platný do: 23. September 2023

Posledná zmena: 24. September 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 56 000,00 EUR 1 1
2016 580 349,00 EUR 18 18
2017 33 640,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 56 000,00 EUR 1 1
2016 395 349,00 EUR 17 17
2017 218 640,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 147,00 147.00 EUR
Medzinárodné laserové centrum 1 428,00 428.00 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 2 371 912,00 371912.00 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 399,00 399.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 21 728,00 21728.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 99,00 99.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 3 920,00 920.00 EUR
Slovenský olympijský výbor 1 56 000,00 56000.00 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 19 980,00 19980.00 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 843,00 843.00 EUR
Slovenská asociácia univerzitného športu 1 185 000,00 185000.00 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 816,00 816.00 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 268,00 268.00 EUR
Slovenský historický ústav v Ríme 3 499,00 499.00 EUR
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. 1 10 950,00 10950.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby SOV Slovenský olympijský výbor 830 000,00 830000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby EXIMBANKY SR Exportno-importná banka Slovenskej republiky 360 000,00 360000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb Slovenská asociácia univerzitného športu 185 000,00 185000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby EXIMBANKY SR Exportno-importná banka Slovenskej republiky 61 951,00 61951.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka Praha-Varšava-Praha Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 170,00 170.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň - Brusel Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 660,83 660.83 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Amsterdam Viedeň Národný ústav reumatických chorôb 160,00 160.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 220,00 220.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné - obojsmerné letenky pre projektový tím a expertov Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočná Letenka Kosice-Benatky-Kosice Ústav experimentálnej fyziky SAV 450,00 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb. Pôdohospodárska platobná agentúra 22 800,00 22800.0 EUR 2016 Služby Áno 1
1 ks spiatočná letenka z Viedne (VIE) do Minska (MSQ) Medzinárodné laserové centrum 430,00 430.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť alebo ekvivalent Slovenský historický ústav v Ríme 200,00 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky : 1. Košice -Hamburg 2. Mníchov - Košice Ústav experimentálnej fyziky SAV 493,87 493.87 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice – Madrid Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 380,00 380.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň - Palma de Mallorca Ústav experimentálnej fyziky SAV 225,00 225.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 456,00 456.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Brusel a späť Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 462,00 462.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 596,00 1596.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 260,00 260.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie komplexných cestovných služieb – letenky a ubytovanie Hlavné mesto SR Bratislava 28 578,01 28578.01 EUR 2017 Služby Nie 1http://www.wings.sk


+421254419415


wings@wings.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 36 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Ivan Kotrbanec
Adresa:
Františkánske nám. 3 Bratislava 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jana Kotrbancová
Adresa:
Šiesta 2 Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jana Kotrbancová
Adresa:
Kalinčiakova 23 Bratislava 83104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Ivan Kotrbanec
Adresa:
Františkánske nám. 3 Bratislava 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
RASLEGAL, s. r. o.
Adresa:
Mostová 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Meno:
SP & R s. r. o.
Adresa:
Maróthyho 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.04.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 28.06.2017 do: 26.04.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×