Dodávateľ

MB TECH BB s.r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MB TECH BB s.r.o.

IČO: 36622524

Adresa: Priemyselná ulica 15449/2 , Banská Bystrica

Registračné číslo: 2019/10-PO-E2614

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Október 2019

Záznam platný do: 20. Október 2022

Posledná zmena: 19. December 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 224 216,00 EUR 1 1
2016 205 799,11 EUR 37 37
2017 241 678,96 EUR 39 39
2018 145 012,95 EUR 28 28
2019 103 642,44 EUR 13 13
2020 208 384,32 EUR 10 10
2021 43 425,82 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 224 216,00 EUR 1 1
2016 205 799,11 EUR 37 37
2017 241 678,96 EUR 39 39
2018 145 012,95 EUR 28 28
2019 103 642,44 EUR 13 13
2020 208 384,32 EUR 10 10
2021 43 425,82 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 45 945,00 45945.00 EUR
Mesto Žilina 1 23 333,33 23333.33 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 4 500,00 4500.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 3 21 094,67 21094.67 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 1 550,00 1550.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 163 387,00 163387.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 2 10 161,67 10161.67 EUR
Mesto Rožňava 1 1 833,33 1833.33 EUR
Mesto Nitra 1 8 720,00 8720.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 22 200,00 22200.00 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 3 799,00 3799.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 224 216,00 224216.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 10 110,00 10110.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 4 016,66 4016.66 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 3 28 060,00 28060.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 31 381,00 31381.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 3 9 447,90 9447.90 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 1 2 240,83 2240.83 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 8 4 412,00 4412.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 9 994,00 9994.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 1 018,33 1018.33 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 7 36 725,83 36725.83 EUR
Mesto Hlohovec 1 2 608,33 2608.33 EUR
Obec Trenčianska Teplá 1 0,00 0.00 EUR
Obec Ostrovany 2 0,00 0.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 1 324,00 1324.00 EUR
Obchodná akadémia 4 41 075,50 41075.50 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 7 11 359,00 11359.00 EUR
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 2 23 236,66 23236.66 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 1 0,00 0.00 EUR
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 1 1 548,00 1548.00 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 4 7 241,03 7241.03 EUR
Dopravná akadémia 1 291,67 291.67 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 1 12 332,00 12332.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 515,83 515.83 EUR
Súkromná obchodná akadémia 1 714,08 714.08 EUR
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 2 6 816,67 6816.67 EUR
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 1 19 750,00 19750.00 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 10 250,00 10250.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola 3 4 747,00 4747.00 EUR
Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde 1 8 333,33 8333.33 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 0,00 0.00 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 1 6 774,00 6774.00 EUR
Spojená škola 2 2 958,00 2958.00 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 970,90 970.90 EUR
Spojená škola 1 0,00 0.00 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 441,65 441.65 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 2 151,82 2151.82 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 2 826,00 2826.00 EUR
Základná škola 2 0,00 0.00 EUR
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 1 4 499,17 4499.17 EUR
Stredná odborná škola 2 4 560,60 4560.60 EUR
Základná škola - Alapiskola 1 3 404,17 3404.17 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 2 266,66 2266.66 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra 2 5 898,33 5898.33 EUR
Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin 1 4 581,67 4581.67 EUR
Základná škola 2 4 162,48 4162.48 EUR
Základná škola Michalovce Krymská 5 1 900,00 900.00 EUR
Základná škola Michalovce Okružná 17 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča 1 4 999,17 4999.17 EUR
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 2 10 320,48 10320.48 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 2 15 087,60 15087.60 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 1 1 662,50 1662.50 EUR
Spojená škola 2 9 670,83 9670.83 EUR
Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 1 1 900,00 1900.00 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 2 10 025,83 10025.83 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 2 0,00 0.00 EUR
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo 1 1 325,00 1325.00 EUR
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 1 43 549,00 43549.00 EUR
Obchodná akadémia Považská Bystrica 3 0,00 0.00 EUR
Spojená škola 1 3 624,17 3624.17 EUR
Obec Tesárske Mlyňany 1 0,00 0.00 EUR
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 1 1 198,33 1198.33 EUR
Spojená škola 1 27 499,17 27499.17 EUR
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta 1 5 249,99 5249.99 EUR
Technická akadémia, Spišská Nová Ves 1 9 089,96 9089.96 EUR
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magán Szakközépiskola, Mostová 53 1 28 655,81 28655.81 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza 1 8 324,99 8324.99 EUR
Stredná odborná škola Veľký Krtíš 1 112 850,00 112850.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 10 441,67 10441.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka informačno-komunikačných technológií pre UNM pozostávajúca z: 1. Upgrade serverovej časti 2. Aktívne prvky LAN siete 3. Počítače, LCD monitory a pracovné stanice 4. Systém riadenia elektronických poradovníkov v objektoch UNM s funkciou výkazníctva Univerzitná nemocnica Martin 419 422,00 419422.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Výpočtová technika IT 12/2015 Univerzitná nemocnica Bratislava 10 200,00 10200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s LCD monitorom a čierno bielou tlačiarňou A4 Fakultná nemocnica Trnava 5 856,00 5856.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výkonné notebooky, pojazdný vozík pre notebooky, WiFi router na výuku v ZŠ Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače Fujitsu Siemens E5730 alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský notebook HP 250 G4 Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 11 016,00 11016.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika IT 03/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 9 040,00 9040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 765,00 765.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika IT 05/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 10 830,00 10830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s LCD monitorom Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 108 440,00 108440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP ProDesk 400 G2.5 SFF, i5-4590S, IntelHD, 4GB, 500GB, DVDRW, KLV+MYS, W10Pro-W7Pro, 1y alebo ekvivalent Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2 216,00 2216.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stolových počítačov a príslušenstva Stredná odborná škola 4 030,00 4030.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD monitory Nemocnica Poprad a. s. 3 900,00 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa PROMETHEAN ActiveBoard Touch 78, Projektor EPSON EB-520 Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin 6 796,00 6796.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa KOMPLET A EliteBoard D82' AA11 Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoprojektory Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor EPSON EB-585W Základná škola s materskou školou Župkov 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač Spojená škola 3 550,00 3550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trojdielna keramická magnetická tabuľa so zdvíhacím stojanom. Základná škola Michalovce Okružná 17 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školská keramická tabuľa zelená Základná škola Michalovce Krymská 5 1 080,00 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívne tabule s príslušenstvom Mesto Nitra 14 520,00 14520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s LCD monitorom a čierno bielou tlačiarňou A4 Fakultná nemocnica Trnava 8 310,00 8310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup počítačov a notebookov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 8 654,00 8654.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna zostava alebo ekvivalent Mesto Žilina 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektory Epson EB-X27, stropné držiaky, plátna matné biele, Aio a tlačiareň HP LaserJet Pro P1102 - nie ekvivalent Spojená škola 3 235,00 3235.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívny komplet s krátkou projekciou - PRO-Board 78, Epson EB-520, notebook LENOVO B50-50, držiak na krátku projekciu, kabeláž Základná škola - Alapiskola 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Gymnázium Ľudovíta Štúra 3 586,00 3586.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Stredná odborná škola drevárska 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Audio vizuálne vybavenie odborných učební a laboratórií Stredná zdravotnícka škola 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup dataprojektorov Stredná zdravotnícka škola 2 060,00 2060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Stredná zdravotnícka škola 1 950,00 1950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Stredná odborná škola informačných technológií 3 510,00 3510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 1 780,00 1780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač All in one - 37 kusov Obchodná akadémia 12 173,00 12173.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 758,90 2758.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP EliteBook 8460p/ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 7 280,00 7280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook MacBook Pro 13 Retina alebo ekvivalent alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 5 796,00 5796.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Epson EB-X27 Základná škola 1 560,00 1560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom, počítačom Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 690,00 1690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Repasované PC SIEMENS C700 SLIM Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 14 800,00 14800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Základná škola 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor LCD HP - 24" LA2405x - 5 ks, monitor LCD HP - 22" Pavilion 2211x - 5 ks alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov Spojená škola 8 360,00 8360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom, počítačom Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 3 380,00 3380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná stanica - PC repas - HP Compaq 8000 Elite SFF 150 ks alebo ekvivalent Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 32 000,00 32000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
MidiCapture-medicínske rekordery Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 19 260,00 19260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov Spojená škola 3 250,00 3250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítače Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 900,00 2900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače repasované Fakultná nemocnica Trenčín 14 791,34 14791.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom, počítačom Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo 1 900,00 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP EliteBook 8460p/ekvivalent alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 780,00 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa, dataprojektor, počítače s SW MS Office Obec Ostrovany 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívne riešenie s ultrakrátkou projekciou pre materské školy Mestská časť Bratislava - Dúbravka 7 800,00 7800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Gymnázium Ľudovíta Štúra 3 590,00 3590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
pocitac Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 619,00 619.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC a notebooky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 10 600,00 10600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s LCD monitorom Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 42 254,00 42254.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stolový počítač Súkromná obchodná akadémia 860,00 860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 699,00 1699.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívne tabule s príslušenstvom. Spojená škola 5 600,00 5600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa KOMPLET A PRO-BOARD 78 Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače – All in One Krajský súd v Banskej Bystrici 3 800,00 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač HP Compaq Elite 8200SFF alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 17 109,17 17109.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie počítačovej učebne ADK Obchodná akadémia 17 644,00 17644.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 10 050,00 10050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED Monitor 27" Dopravná akadémia 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače pre učebňu PC5 - 13 ks Obchodná akadémia 5 635,50 5635.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup, dodávka, montáž, školenie výpočtovej techniky: notebookov, stolových počítačov, projektorov, interaktívna tabuľa, vizualizéra, drona, a tlačiarni vrátane príslušenstva k výpočtovej technike slúžiaci hlavne na vyučovací proces na ZŠ a G. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 45 366,29 45366.29 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 4 640,00 4640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívne riešenie s ultrakrátkou projekciou s krídlami a posuvom Obchodná akadémia Považská Bystrica 2 467,00 2467.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup interaktívnych tabuľ s dataprojektorom a softvérom Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 23 800,00 23800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska technika Spojená škola 2 395,00 2395.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
REFURBISHED Pracovná stanica Dell Precision T3600 alebo ekvivalent vrátane dopravy na miesto určenia Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 4 300,00 4300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívne riešenie s krátkou projekciou Obchodná akadémia Považská Bystrica 1 494,00 1494.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
MacBook Pro 15,4" Mid/Late 2010 alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 890,00 890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač Fujitsu Esprimo E9900 Spojená škola Banská Bystrica 3 600,00 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom a príslušenstvom - KOMPLET Obec Tesárske Mlyňany 1 456,48 1456.48 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stolový počítač Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 530,00 530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Obchodná akadémia Považská Bystrica 12 369,60 12369.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompletné zariadenie a vybavenie tried výpočtovou a interaktívnou technikou Obec Ostrovany 27 000,00 27000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 840,00 3840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 250,00 2250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repasované PC Nemocnica Poprad a. s. 14 960,00 14960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 67 750,00 67750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 934,00 1934.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Epson EB - 2255 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 1 649,00 1649.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače na výuku pre žiakov TV - použité, repasované s príslušenstvom (myš, klávesnica, monitor) Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 168,11 1168.11 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie biologicko-chemickej učebne ZŠ - IKT technika Obec Trenčianska Teplá 2 446,40 2446.4 EUR 2018 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Základná škola 4 726,30 4726.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 6 500,00 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Stredná odborná škola 1 270,00 1270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektory s ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou EPSON EB-685W, Biela keramicko-magnetická tabuľa Základná škola s materskou školou Župkov 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač s monitorom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 706,00 4706.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Základná škola 3 240,00 3240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívne riešenie s ultrakrátkou projekciou Mestská časť Bratislava - Dúbravka 8 000,00 8000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač s monitorom Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta 9 803,00 9803.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 3 600,00 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2 400,00 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup odolného notebooku Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 988,00 2988.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívne riešenie s ultrakrátkou projekciou Mestská časť Bratislava - Dúbravka 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače, notebooky, projektory a príslušenstvo Spojená škola 33 000,00 33000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor, dataprojektor Mesto Rožňava 2 600,00 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Stredná odborná škola, Prakovce 282 15 000,00 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie materiálno-technického vybavenia odborných učební Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magán Szakközépiskola, Mostová 53 34 387,00 34387.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Stolový počítač Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 570,00 570.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač, monitor, dataprojektor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky notebook HP 250 G6 Základná škola s materskou školou Župkov 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT učebňa Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 150,00 1150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook HP Probook alebo ekvivalent Základná škola s materskou školou Župkov 7 650,00 7650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup notebookov Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 14 115,13 14115.13 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interaktívne riešenie s ultrakrátkou projekciou Mestská časť Bratislava - Dúbravka 12 000,00 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Technická akadémia, Spišská Nová Ves 11 000,00 11000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Repasované PC Nemocnica Poprad a. s. 14 650,00 14650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 8 095,00 8095.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interaktívne riešenie s ultrakrátkou projekciou Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 000,00 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT a didaktická technika Stredná odborná škola Veľký Krtíš 420 861,00 420861.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Notebook Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Repasované kancelárske počítače a monitory 24" Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 25 998,40 25998.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interaktívne tabule Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza 9 992,00 9992.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laptopy pre učiteľov nové, alebo repasované Stredná zdravotnícka škola 12 600,00 12600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky ( prenosné počítače ) Obchodná akadémia 13 600,00 13600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 4 053,00 4053.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup notebookov Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 3 990,00 3990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie vybavenia učební základných škôl v Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - nákup tovarov Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 131 246,00 131246.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Počítač Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 10 120,00 10120.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Repasované notebooky Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 11 200,00 11200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Repasované notebooky, tabule, projektory Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 17 000,00 17000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Interaktívne riešenie s ultrakrátkou projekciou Mestská časť Bratislava - Dúbravka 7 275,00 7275.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku EKS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 820,00 4820.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421484388201


zanova@mbtech.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 227 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Michal Míka
Adresa:
Ruttkaya - Nedeckého 8 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jaroslav Žerebák
Adresa:
Slnečná 5 Banská Bystrica 97404
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Míka
Adresa:
Ruttkaya - Nedeckého 8 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jaroslav Žerebák
Adresa:
Slnečná 5 Banská Bystrica 97404
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Martin Kováčik, s.r.o.
Adresa:
Tajovského 3 Banská Bystrica 974 01
Meno:
JUDr. Jakub Kajba
Adresa:
Tajovského 3 Banská Bystrica 974 01
Meno:
JUDr. Viera Kalinová
Adresa:
Komenského 3 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.08.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 23.10.2019 do: 18.08.2020

StiahniZáznam platný od: 22.01.2019 do: 23.10.2019

StiahniZáznam platný od: 19.06.2017 do: 22.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×