Dodávateľ

GEOKONTAKT, s.r.o. Košice

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GEOKONTAKT, s.r.o. Košice

IČO: 31714544

Adresa: Žilinská 11, Košice - mestská časť Západ

Registračné číslo: 2019/8-PO-F1074

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. August 2019

Záznam platný do: 28. August 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 874 300,00 EUR 2 3
2018 124 267,00 EUR 1 2
2019 403 825,00 EUR 1 2
2020 298 503,00 EUR 1 1
2022 253 831,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 874 300,00 EUR 2 3
2018 124 267,00 EUR 1 2
2019 403 825,00 EUR 1 2
2020 298 503,00 EUR 1 1
2022 253 831,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 253 831,00 253831.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 7 1 305 375,00 1305375.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 395 520,00 395520.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Sanácia havarijného zosuvu Hodruša - Hámre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 395 520,00 395520.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Inžinierskogeologický prieskum havarijného zosuvu v obci Svätý Anton a sanácia havarijných zosuvov v obciach Nižná Myšľa a Šenkvice Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 561 790,00 561790.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 1. etapa Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 244 227,00 244227.0 EUR 2018 Služby Áno 2
Vybudovanie monitorovacej siete na zosuvných územiach Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 774 195,00 774195.0 EUR 2019 Služby Áno 2
Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 2. etapa Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 454 986,00 454986.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Sanácia zosuvu na ceste II/587 Roštársky kopec Správa ciest Košického samosprávneho kraja 253 831,00 253831.0 EUR 2022 Práce Nie 1

geokontakt@geokontakt.sk
david.baco@geokontakt.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 19 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jozef Bačo
Adresa:
Rooseveltova 24 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dávid Bačo
Adresa:
Tŕňová 1 Košice - mestská časť Sever 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Tancár
Adresa:
339 Kojšov 05552
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Záznam do:
17. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Tancár
Adresa:
339 Kojšov 05552
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Granec, spol. s r.o.
Adresa:
Kováčska 28 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001
Meno:
Mgr. Branislav Granec
Adresa:
Kováčska 28 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001
Meno:
Mgr. Ivan Mazanec
Adresa:
Metodova 12 Prešov 08001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 17.07.2019 do: 13.01.2020

StiahniZáznam platný od: 9.08.2017 do: 17.07.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×