Dodávateľ

NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.

Poprad
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.

IČO: 31734553

Adresa: Hraničná 2A/4533, Poprad

Registračné číslo: 2019/11-PO-D1692

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. November 2019

Záznam platný do: 4. November 2022

Posledná zmena: 16. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 7 000,00 EUR 1 1
2016 141 799,99 EUR 2 2
2017 64 820,00 EUR 3 3
2018 15 499,00 EUR 1 1
2019 1 144 955,34 EUR 5 7
2020 1 291 967,32 EUR 10 10
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 7 000,00 EUR 1 1
2016 141 799,99 EUR 2 2
2017 64 820,00 EUR 3 3
2018 15 499,00 EUR 1 1
2019 636 558,34 EUR 4 4
2020 1 800 364,32 EUR 11 13

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 508 397,00 508397.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 169 916,67 169916.67 EUR
Mesto Nitra 1 207 916,67 207916.67 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 2 356 660,00 356660.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 15 499,00 15499.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 206 619,99 206619.99 EUR
Mesto Čadca 1 149 899,17 149899.17 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 1 139 166,67 139166.67 EUR
Mesto Veľké Kapušany 1 124 583,33 124583.33 EUR
Mesto Zlaté Moravce 1 51 780,00 51780.00 EUR
Obec Veľké Raškovce 1 131 666,60 131666.60 EUR
Obec Vinodol 1 129 999,17 129999.17 EUR
Mesto Strážske 1 78 947,38 78947.38 EUR
ZIN s.r.o. 1 7 000,00 7000.00 EUR
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár 1 99 000,00 99000.00 EUR
Budimírske služby s.r.o. 1 47 990,00 47990.00 EUR
Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s. 1 241 000,00 241000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ZIN s. r.o. implementáciou inovatívnych technológií do výrobných procesov ZIN s.r.o. 198 760,00 198760.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Asfaltový pásový finišér (nový) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 125 000,00 125000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom valca na vykonávanie obnovy povrchu vozoviek. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 18 000,00 18000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Prenájom živičného tandemového vibračného valca Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Dodávka a montáž elektronickej nivelácie a rozšírovacích nadstavcov pracovnej listy pásového finišera BOMAG BF 300 C-2 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 18 920,00 18920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vibračný valec sedlový - nový Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 26 000,00 26000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vibračný pech BOMAG 65/4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 500,00 15500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zametací, umývací a čistiaci stroj Obec Vinodol 163 762,00 163762.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaca technika - kompaktný samohybný zametací stroj s vysávaním. Mesto Stará Ľubovňa 199 200,00 199200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zametací, umývací a čistiaci stroj Mesto Čadca 180 000,00 180000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaca technika - kompaktný samohybný zametací stroj s vysávaním. Mesto Stará Ľubovňa 229 200,00 229200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebná technika a stavebné stroje Budimírske služby s.r.o. 48 338,26 48338.26 EUR 2020 Tovary Áno 1
Stroj na hutnenie odpadu Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár 156 300,00 156300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Finišer, valec, fréza – technologická zostava pre asfaltérsku čatu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 508 398,00 508398.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií Mesto Strážske 96 855,60 96855.6 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií Mesto Veľké Kapušany 157 206,60 157206.6 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zametací, umývací a čistiaci stroj Obec Družstevná pri Hornáde 191 148,00 191148.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komunálne vozidlo pre Prešovský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj 222 000,00 222000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zametací, umývací a čistiaci stroj Obec Veľké Raškovce 158 000,00 158000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čelný nakladač Mesto Zlaté Moravce 65 671,99 65671.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zametací stroj s odsávaním Mesto Nitra 256 680,00 256680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup stroja na hutnenie odpadu formou operatívneho leasingu Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s. 316 266,67 316266.67 EUR 2020 Tovary Nie 1

ekonom@norwit.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 29 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Martin Benko
Adresa:
Velická cesta 4822/1 Poprad 05801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Benko
Adresa:
Velická cesta 4822/1 Poprad 05801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Záznam do:
11. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Benko
Adresa:
Velická cesta 4822/1 Poprad 05801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Andrea Balážová
Adresa:
Moyzesova 46 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.02.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 10.07.2017 do: 11.02.2022

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×