Dodávateľ

PENTA SLOVENSKO, s.r.o.

Poprad
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.0

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PENTA SLOVENSKO, s.r.o.

IČO: 31725791

Adresa: Priemyselný areál Poprad - Východ, Hodžova 4944, Poprad

Registračné číslo: 2019/10-PO-E2689

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Október 2019

Záznam platný do: 25. Október 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 877 655,00 EUR 5 5
2018 725 800,00 EUR 3 4
2019 168 000,00 EUR 1 1
2020 197 476,00 EUR 1 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 877 655,00 EUR 5 5
2018 725 800,00 EUR 3 4
2019 168 000,00 EUR 1 1
2020 197 476,00 EUR 1 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Štefánia Hostinová - HOSTIN 1 192 200,00 192200.00 EUR
Mepp s.r.o. 1 287 400,00 287400.00 EUR
Profika Sk, s.r.o. 1 305 000,00 305000.00 EUR
COMMERC SERVICE spol. s r.o. 1 108 000,00 108000.00 EUR
ESTE, spol. s r.o. 1 148 080,00 148080.00 EUR
R & D MOLD MACHINING s. r. o. 1 124 375,00 124375.00 EUR
PSTOOLS s.r.o. 1 124 400,00 124400.00 EUR
Kovorob, s.r.o. 2 314 000,00 314000.00 EUR
Drotár Veľké Rovné, s. r. o. 1 168 000,00 168000.00 EUR
HP Steel SK s.r.o. 2 197 476,00 197476.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením elektroerozívneho CNC obrábacieho zariadenia Štefánia Hostinová - HOSTIN 192 200,00 192200.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Inovatívne 5-osé CNC vertikálne obrábacie centrum v spoločnosti Profika Sk, s.r.o. Profika Sk, s.r.o. 305 000,00 305000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup inovatívnej technológie COMMERC SERVICE COMMERC SERVICE spol. s r.o. 325 000,00 325000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ESTE, spol. s r.o. prostredníctvom obstarania inovatívnych technológií ESTE, spol. s r.o. 255 120,00 255120.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technologický rozvoj a rast produktivity firmy R&D MOLD MACHINING s.r.o. R & D MOLD MACHINING s. r. o. 243 375,00 243375.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Inovácia procesu výroby lisovacích foriem v spoločnosti Kovorob, s.r.o. Kovorob, s.r.o. 574 040,00 574040.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Dodávka inovatívnej technológie Mepp s.r.o. 650 808,00 650808.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nové technologické zariadenia spoločnosti PSTOOLS s.r.o. II. PSTOOLS s.r.o. 285 900,00 285900.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zvýšenie technologickej inovatívnosti a konkurencieschopnosti spoločnosti Drotár Veľké Rovné, s. r. o. Drotár Veľké Rovné, s. r. o. 371 203,00 371203.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie technológií pre HP Steel SK s.r.o. HP Steel SK s.r.o. 1 623 080,00 1623080.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
+4217768651/7768656


penta@penta-edm.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 91 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Pavol Masliš
Adresa:
Hájová 9 Svit 05921
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Matoška
Adresa:
V Chobotě 20 Říčany 25101
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Margita Maslišová
Adresa:
Hájová 9 Svit 05921
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michaela Horbaľová
Adresa:
Štúrovo nábrežie 14 Spišská Nová Ves 05201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Margita Maslišová
Adresa:
Hájová 9 Svit 05921
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
18. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pavol Masliš
Adresa:
Hájová 9 Svit 05921
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
18. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Matoška
Adresa:
V Chobotě 20 Říčany 25101
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
18. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pavol Masliš
Adresa:
Hájová 9 Svit 05921
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hudzík & Partners s.r.o.
Adresa:
Mnoheľova 15 Poprad 05801

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.02.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 25.07.2017 do: 18.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×