Dodávateľ

PRAGOPERUN SK s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
3.0

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PRAGOPERUN SK s.r.o.

IČO: 35901896

Adresa: Dvojkrížna 47, Bratislava

Registračné číslo: 2020/1-PO-F1997

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. Január 2020

Záznam platný do: 17. Január 2023

Posledná zmena: 21. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 59 484,00 EUR 1 1
2016 31 048,66 EUR 5 5
2017 8 441,66 EUR 4 4
2018 14 166,67 EUR 1 1
2019 6 900,00 EUR 3 3
2020 43 750,00 EUR 2 2
2021 386 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 59 484,00 EUR 1 1
2016 31 048,66 EUR 5 5
2017 8 441,66 EUR 4 4
2018 14 166,67 EUR 1 1
2019 6 900,00 EUR 3 3
2020 43 750,00 EUR 2 2
2021 386 000,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 4 698,33 4698.33 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 386 000,00 386000.00 EUR
Mesto Žilina 1 4 832,50 4832.50 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 165,83 2165.83 EUR
Mesto Dolný Kubín 3 6 900,00 6900.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 38 250,00 38250.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 3 28 000,00 28000.00 EUR
BUILDINGS CITY, s.r.o. 1 59 484,00 59484.00 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 1 2 808,33 2808.33 EUR
Petržalský domov seniorov 1 9 991,67 9991.67 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých 1 5 217,00 5217.00 EUR
Centrum sociálnych služieb TAU 1 1 443,33 1443.33 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zvýšenie kvality a komplexnosti poskytovaných služieb v hoteli Roca BUILDINGS CITY, s.r.o. 327 394,00 327394.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Profesionálna priemyselná práčka odpružená s vysokým stupňom odstreďovania IPSO HD 165 alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 6 800,00 6800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický priemyselný sušič bielizne Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 3 630,00 3630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka, osadenie a zapojenie priemyselných práčok a priemyselnej sušičky Petržalský domov seniorov 13 700,00 13700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná automatická odpružená práčka s odstreďovaním Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 14 328,00 14328.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná vysokootáčková odpružená práčka LAVAMAC AF180 alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre dospelých 7 164,00 7164.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odpružená priemyselná automatická práčka s elektrickým ohrevom / ekvivalent Mesto Žilina 6 240,00 6240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický bubnový sušič T11 alebo ekvivalent Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 800,00 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná bubnová sušička prádla s elektrickým ohrevom Lavamac LDR 220 Centrum sociálnych služieb TAU 1 732,00 1732.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Systém označenia pracovných a osobných odevov, textílií technológiou tepelného zažehľovania etikiet Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 650,00 2650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselný elektrický sušiaci valcový žehlič Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 22 800,00 22800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Korytový žehlič - mangel Mesto Dolný Kubín 2 760,00 2760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Korytový žehlič - mangel Mesto Dolný Kubín 2 760,00 2760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Korytový žehlič - mangel Mesto Dolný Kubín 2 760,00 2760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veľkokapacitná príemyselná práčka Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 70 000,00 70000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselná automatická odpružená práčka Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 8 542,80 8542.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie nemocničnej práčovne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 386 000,00 386000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+42145641257

+42145641257


pragoperun@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 30 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. František Vaněk
Adresa:
Štefánikova 1244 Stará Boleslav 250 01
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Lucie Fialová
Adresa:
Dukelská 1723 Stará Boleslav 250 01
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Tomáš Polák
Adresa:
Poštová 14 Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.08.2021 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×