Dodávateľ

Biomedica Slovakia, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Biomedica Slovakia, s.r.o.

IČO: 35849258

Adresa: Drobného 27, Bratislava

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2473

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. Marec 2020

Záznam platný do: 6. Marec 2023

Posledná zmena: 16. Júl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 733 424,00 EUR 3 3
2015 686 984,00 EUR 4 5
2016 2 524,00 EUR 1 1
2017 296 412,00 EUR 4 6
2018 653 999,00 EUR 2 4
2020 993 465,76 EUR 9 9
2021 112 540,00 EUR 4 4
2022 14 454,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 599 000,00 EUR 1 2
2017 1 093 163,00 EUR 10 12
2018 681 180,00 EUR 3 5
2020 993 465,76 EUR 9 9
2021 112 540,00 EUR 4 4
2022 14 454,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 1 295 909,00 1295909.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 1 221 901,00 1221901.00 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 36 500,00 36500.00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 842 022,00 842022.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 4 047,76 4047.76 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 90 339,00 90339.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 3 084,00 3084.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Biologické srdcové chlopne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 984 423,00 1984423.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 021 960,00 2021960.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 209 918,00 209918.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka srdcových chlopňových protéz Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 368 667,00 2368667.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 851 394,00 851394.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 675 696,00 1675696.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 197 781,00 197781.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 816 272,00 816272.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 818 506,00 818506.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 167 565,00 167565.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 170 771,00 170771.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 175 962,00 175962.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biologické chlopňové protézy Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 661 650,00 3661650.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 208 222,00 208222.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na intrakoronárne stenty Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 948 643,00 1948643.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prístroj pre vedenie mimotelového obehu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 195 000,00 195000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Termoregulačná jednotka Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 33 900,00 33900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 043,96 1043.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 350,00 350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 47 683,00 47683.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Implantovateľné prístroje (kardiostimulátory a ICD s kompletným príslušenstvom vrátane elektród) na elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 595 326,00 13595326.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 653,80 2653.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy pre stanovenie špecifického IgE Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 36 500,00 36500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre Imunogenetiku Národný ústav reumatických chorôb 3 084,00 3084.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 545,00 14545.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hlavica centrifugálneho čerpadla Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 31 900,00 31900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 258 852,00 258852.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 545,00 14545.0 EUR 2022 Tovary Nie 1

office@bmgrp.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 269 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dr. Michaela Weblacher
Adresa:
Arsenal 25 Viedeň A-1030
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Karl Hirczy
Adresa:
Anton Bosch Gasse 8/3 Viedeň 1210
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Pavol Kardoš
Adresa:
Zeleninová 745 Bratislava - mestská časť Jarovce 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Karl Hirczy
Adresa:
Anton Bosch Gasse 8/3 Viedeň 1210
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2019
Záznam do:
23. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Ľubor Leščišin
Adresa:
Keltská 917 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2019
Záznam do:
2. Jún 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl. Ing. Ilija Koprena
Adresa:
Jaskový rad 17 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2019
Záznam do:
24. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Douglas Marenzi
Adresa:
Salesianergasse 8 Viedeň 1030
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
14. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Iur. Philipp Marenzi
Adresa:
Rennweg 4 Viedeň 1030
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. December 2018
Záznam do:
14. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Herbert Kejda
Adresa:
Rechte Wienzeile 81 Viedeň 1050
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
14. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Stefan Marenzi
Adresa:
Salesianergasse 17 Viedeň 1030
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. December 2018
Záznam do:
14. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Stefan Marenzi
Adresa:
Salesianergasse 17 Viedeň 1030
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
17. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Iur. Philipp Marenzi
Adresa:
Rennweg 4 Viedeň 1030
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
17. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Douglas Marenzi
Adresa:
Salesianergasse 8 Viedeň 1030
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stefan Marenzi
Adresa:
Divischgasse 4 Wien 1210
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Herbert Kejda
Adresa:
Divischgasse 4 Wien 1210
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Philipp Marenzi
Adresa:
Rennweg 4/12 Wien 1030
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Miroslav Pekár
Adresa:
Krížna 44 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.06.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 23.02.2021 do: 18.06.2021

StiahniZáznam platný od: 2.06.2020 do: 23.02.2021

StiahniZáznam platný od: 24.07.2019 do: 2.06.2020

StiahniZáznam platný od: 14.02.2019 do: 24.07.2019

StiahniZáznam platný od: 17.12.2018 do: 14.02.2019

StiahniZáznam platný od: 25.07.2017 do: 17.12.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×