Dodávateľ

Tripex s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: tripex s. r. o.

IČO: 45575771

Adresa: Opatovská cesta 14, Košice

Registračné číslo: 2021/7-PO-E8448

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Júl 2021

Záznam platný do: 2. Júl 2024

Posledná zmena: 3. Júl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 196 324,01 EUR 20 20
2017 1 235,00 EUR 4 4
2018 1 046,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 11 324,01 EUR 19 19
2017 187 281,00 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 262,00 262.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 482,00 482.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 745,00 745.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 1 046,00 1046.00 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 744,78 744.78 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 58,00 58.00 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 1 400,00 400.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 7 2 528,23 2528.23 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 1 3 569,00 3569.00 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 455,00 455.00 EUR
Slovenská asociácia univerzitného športu 1 185 000,00 185000.00 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 6 2 136,00 2136.00 EUR
Protimonopolný úrad SR 1 989,00 989.00 EUR
Slovenský historický ústav v Ríme 1 190,00 190.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb Slovenská asociácia univerzitného športu 185 000,00 185000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Letenka Bratislava - Berlin a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 90,00 90.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Moskva Ústav experimentálnej fyziky SAV 300,19 300.19 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Praha - St. Petersburg Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 290,00 290.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť - Helsinky Ústav experimentálnej fyziky SAV 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka: Krakov/Košice - Calgary - Krakov/Košice Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice-Varšava Ústav experimentálnej fyziky SAV 178,18 178.18 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 400,80 400.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky z Viedne do Moskvy a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 824,00 824.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 900,00 900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Budapešť/Maďarsko - Tokio/Narita, Japonsko a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 726,00 726.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Brusel a späť Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 516,00 516.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 450,00 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 750,00 750.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky na trasu Viedeň - Amsterdam a späť v termíne 09.-11.11.2016 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 450,00 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice - Varšava a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 205,68 205.68 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 800,00 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky na trase Viedeň - Kodaň a späť. Národný ústav celoživotného vzdelávania 500,00 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 1 180,00 1180.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná Letenka Kosice-Pariz-Kosice Ústav experimentálnej fyziky SAV 385,00 385.0 EUR 2017 Služby Nie 1
spiatočné letenky Budapest- Porto Ústav experimentálnej fyziky SAV 800,00 800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 700,00 700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka z Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 350,00 350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky z Viedne do Basilej a späť z Basilej do Viedne bez prestupu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 59 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miroslav Blaško
Adresa:
Barčianska 35 Košice - mestská časť Barca 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Máj 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Barabáš
Adresa:
Magurská 1 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Blaško
Adresa:
Barčianska 35 Košice - mestská časť Barca 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Január 2018
Záznam do:
3. Máj 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Barabáš
Adresa:
Magurská 1 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Martina Blašková
Adresa:
Barčianska 35 Košice - mestská časť Barca 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
16. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martina Blašková
Adresa:
Barčiarska 1462/35 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Jozef Barabáš
Adresa:
Magurská 1 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Marián Macko s.r.o.
Adresa:
Čsl. armády 6 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.05.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 13.02.2020 do: 3.05.2021

StiahniZáznam platný od: 16.01.2018 do: 13.02.2020

StiahniZáznam platný od: 28.07.2017 do: 16.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×