Dodávateľ

KAMA Hydroizol, s.r.o.

Gbeľany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KAMA Hydroizol, s.r.o.

IČO: 43962122

Adresa: 40, Gbeľany

Registračné číslo: 2019/10-PO-E2726

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 31. Október 2019

Záznam platný do: 31. Október 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 229 905,00 EUR 3 3
2018 427 100,00 EUR 1 1
2019 947 133,00 EUR 3 3
2020 198 381,00 EUR 1 1
2021 153 100,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 229 905,00 EUR 3 3
2018 427 100,00 EUR 1 1
2019 947 133,00 EUR 3 3
2020 198 381,00 EUR 1 1
2021 153 100,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Trnava 2 214 400,00 214400.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 427 100,00 427100.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 365 000,00 365000.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 104 105,00 104105.00 EUR
Mesto Zvolen 1 198 381,00 198381.00 EUR
Obec Stráňavy 1 403 333,00 403333.00 EUR
Základná škola 1 64 500,00 64500.00 EUR
Základná škola Leopoldov 1 178 800,00 178800.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia strechy telocvične - ZŠ Koperníkova ul., Hlohovec Základná škola 64 500,00 64500.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zateplenie strechy s časťou fasády a obnova bleskozvodu DK Zrkadlový Háj na Rovniankovej 3, Bratislava Mestská časť Bratislava - Petržalka 187 279,00 187279.0 EUR 2017 Práce Nie 1
MŠ Čajkovského 28 – zateplenie strechy Mesto Trnava 78 977,00 78977.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia ŠD Ľ. Štúra, Študentská 17_ Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 504 598,00 504598.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zateplenie fasády a strechy Základnej školy Leopoldov – SO 102 Novší objekt Základná škola Leopoldov 178 800,00 178800.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Komplexná obnova objektu č. 48 - Sociálno-prevádzková budova Ústav na výkon trestu odňatia slobody 365 000,00 365000.0 EUR 2019 Práce Áno 1
PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKÁ ŠKOLA STRÁŇAVY. Obec Stráňavy 416 537,00 416537.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia strechy objektu na Námestí SNP 35/48 vo Zvolene ( stará budova) Mesto Zvolen 198 381,00 198381.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia strechy – zateplenie a hydroizolácia strechy MŠ V jame 27 Mesto Trnava 194 592,00 194592.0 EUR 2021 Práce Nie 1

kamahydroizol@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 15 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marián Káčer
Adresa:
Cabadajová 5 Gbeľany 01302
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marián Káčer
Adresa:
Gbeľany 40 Gbeľany 01302
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária M Kojtalová, s.r.o.
Adresa:
Antona Bernoláka 51 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×