Dodávateľ

Progressum, s.r.o.

Košice - mestská časť Nad jazerom
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Progressum, s.r.o.

IČO: 47344806

Adresa: Jenisejská 59, Košice - mestská časť Nad jazerom

Registračné číslo: 2018/12-PO-E9467

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. December 2018

Záznam platný do: 6. December 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 125 249,49 EUR 5 5
2017 136 026,67 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 125 249,49 EUR 5 5
2017 136 026,67 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Žilinský samosprávny kraj 1 44 165,00 44165.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 249,99 249.99 EUR
Mesto Topoľčany 1 6 999,50 6999.50 EUR
Košický samosprávny kraj 1 20 000,00 20000.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 17 916,67 17916.67 EUR
Mesto Košice 1 53 945,00 53945.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 111 000,00 111000.00 EUR
Obec Lenartov 1 5 000,00 5000.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 2 000,00 2000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Projektová dokumentácia pre stavbu: Výstavba Centra komunitných a sociálnych služieb MČ Košice - Krásna Mesto Košice 53 945,00 53945.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt: Revitalizácia Depozitára VSM v Košiciach-Šaci - II. a III. etapa Košický samosprávny kraj 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Spojenú školu a Školu úžitkového výtvarníctva, Scota Viatora, Ružomberok Žilinský samosprávny kraj 44 165,00 44165.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Koberec Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Údržba futbalového ihriska s umelým trávnatým povrchom Mesto Topoľčany 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie na cyklotrasu a náučný chodník - okres Bardejov Obec Lenartov 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Vypracovanie projekt. dokumentácie pre realizáciu stavby, výkon inžinierskej činnosti, výkon autorského dohľadu, spolupráca a účasť v procese verejného obstarávania, zmena dispozičného riešenia budovy zdrav. zariadenia a vypracovanie návrhu interiéru budovy zdrav. zariadenia vrátane jeho nacenenia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 170 400,00 170400.0 EUR 2016 Služby Áno 1
"PD požiarnobezpečnostná dokumentácia" Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti školy – vypracovanie projektovej dokumentácie Trenčiansky samosprávny kraj 80 850,00 80850.0 EUR 2017 Služby Nie 1
+421903721059


sro.progressum@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 9 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Róbert Hricko
Adresa:
Jenisejská 59 Košice 040 12
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Róbert Hricko
Adresa:
Jenisejská 59 Košice 040 12
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
5. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Juhas
Adresa:
Hanojská 2 Košice 04013
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
5. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Róbert Hricko
Adresa:
Jenisejská 59 Košice 040 12
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Juraj Špirko
Adresa:
Nerudova 6 Košice - mestská časť Juh 04001
Meno:
JUDr. Juraj Špirko
Adresa:
Floriánska 19 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.08.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 25.07.2017 do: 5.08.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×