Dodávateľ

ELVIA PRO SLOVAKIA, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ELVIA PRO SLOVAKIA, s.r.o.

IČO: 31381774

Adresa: Mudroňova 63, Bratislava

Registračné číslo: 2019/8-PO-F1015

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. August 2019

Záznam platný do: 21. August 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 195 680,00 EUR 11 11
2017 236 529,00 EUR 4 4
2018 106 069,17 EUR 3 3
2019 206 900,00 EUR 1 1
2020 437 900,00 EUR 1 1
2021 147 809,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 195 680,00 EUR 11 11
2017 236 529,00 EUR 4 4
2018 106 069,17 EUR 3 3
2019 206 900,00 EUR 1 1
2020 437 900,00 EUR 1 1
2021 147 809,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 24 999,17 24999.17 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 19 1 305 108,00 1305108.00 EUR
Slovenské národné divadlo 1 780,00 780.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dorozumievacia ústredňa 128x128 Rozhlas a televízia Slovenska 130 800,00 130800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dvojkanálový frame synchronizér a konvertor Selenio X100 Rozhlas a televízia Slovenska 22 080,00 22080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
TLM 102 Studio set mikrofón Rozhlas a televízia Slovenska 4 680,00 4680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
TLM 102 Studio set mikrofón Rozhlas a televízia Slovenska 3 744,00 3744.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Redundantný zosilňovač TWT 400W pre anténny systém DA-150 s montážou Rozhlas a televízia Slovenska 64 980,00 64980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
AXIA StudioEngine Rozhlas a televízia Slovenska 4 723,00 4723.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada vstupno/výstupných zariadení na báze Livewire protokolu pre zariadenia Axia FUSION a Axia ELEMENT Rozhlas a televízia Slovenska 18 696,00 18696.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrofónna sada Rozhlas a televízia Slovenska 35 000,00 35000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrofóny s príslušenstvom Slovenské národné divadlo 1 080,00 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Omnia 11 FM (non-HD) - viacpásmový FM audio procesor Rozhlas a televízia Slovenska 11 020,00 11020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kondenzátorový mikrofón Rozhlas a televízia Slovenska 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dvojkanálový frame synchronizér a konvertor Selenio X100 alebo ekvivalent Rozhlas a televízia Slovenska 26 760,00 26760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty štúdiového Livewire systému na báze AoIP Rozhlas a televízia Slovenska 44 800,00 44800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kamerový statív Rozhlas a televízia Slovenska 45 612,00 45612.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty štúdiového Livewire systému na báze AoIP - štúdio KE Rozhlas a televízia Slovenska 49 000,00 49000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Viackanálový videoserver Stryme Genesix V8 12Ch-4/8 or 8/4 SD/HD - 2RU Rozhlas a televízia Slovenska 59 400,00 59400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty štúdiového Livewire systému na báze AoIP - štúdio BB Rozhlas a televízia Slovenska 25 000,00 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhlavné súpravy s príslušenstvom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 57 312,00 57312.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty štúdiového Livewire systému AXIA- štúdio BA,BB Rozhlas a televízia Slovenska 210 000,00 210000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia televíznej technológie štúdia MD-A Bratislava II Rozhlas a televízia Slovenska 437 900,00 437900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rozšírenie krížového prepojovača Rozhlas a televízia Slovenska 147 809,00 147809.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

elviapro@elviapro.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 110 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Milan Kičin
Adresa:
Kollárova 17 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Kičin
Adresa:
Kollárova 17 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Baránik
Adresa:
Mudro%nova 63 Bratislava 81103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Richard Lukačka, advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Sládkovičova 11 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
JUDr.Richard Lukačka, advokát, s.r.o.
Adresa:
Sládkovičova 11 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.02.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 21.06.2017 do: 12.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×