Dodávateľ

PLQ DEVELOPMENT s.r.o.

Šaľa
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PLQ DEVELOPMENT s.r.o.

IČO: 47910003

Adresa: P. Pázmaňa 915/9, Šaľa

Registračné číslo: 2022/3-PO-F66

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Marec 2022

Záznam platný do: 11. Marec 2025

Posledná zmena: 22. Marec 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 536 850,00 EUR 5 5
2017 452 772,00 EUR 2 2
2021 327 358,00 EUR 1 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 536 850,00 EUR 5 5
2017 452 772,00 EUR 2 2
2021 327 358,00 EUR 1 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 591 258,00 591258.00 EUR
Obec Solčany 1 110 000,00 110000.00 EUR
Obec Jatov 1 119 381,00 119381.00 EUR
Obec Dolné Kočkovce 1 333 391,00 333391.00 EUR
Národné osvetové centrum 1 45 000,00 45000.00 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 117 950,00 117950.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia obchodu a služieb na komunitné centrum v obci Jatov Obec Jatov 119 381,00 119381.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Obnova meterskej školy v obci Dolné Kočkovce Obec Dolné Kočkovce 333 991,00 333991.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obec Solčany 175 743,70 175743.7 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Oprava zatekajúcej strechy na 6. poschodí Národné osvetové centrum 85 000,00 85000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Realizácia prístrešku-cestmajsterstvo Partizánske Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 147 435,00 147435.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Realizácia prístrešku-cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 151 876,00 151876.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Odstránenie havarijného stavu telocvične Stredná odborná škola služieb a lesníctva 148 161,41 148161.41 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Realizácia prístrešku na techniku Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 586 571,00 586571.0 EUR 2021 Práce Nie 2

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 9 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. František Eliáš
Adresa:
Markovičova 9 Šaľa 92701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gabriel Varga
Adresa:
Tešedíkovo 92582
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Jaroslav Kovács
Adresa:
Tešedíkovo 92582
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Jaroslav Kovács
Adresa:
Tešedíkovo 92582
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Eliáš
Adresa:
Markovičova 9 Šaľa 92701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. August 2017
Záznam do:
21. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Jaroslav Kovács
Adresa:
Tešedíkovo 92582
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Ianko Troiak
Adresa:
Dukelských hrdinov 34 Zvolen 960 01
Meno:
Mgr. Ianko Troiak
Adresa:
Dukelských hrdinov 34 Zvolen 960 01
Meno:
Mgr. Ianko Troiak
Adresa:
Dukelských hrdinov 34 Zvolen 960 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 18.08.2017 do:

StiahniZáznam platný od: 18.08.2017 do: 21.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×