Dodávateľ

GEOS Košice, s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GEOS Košice, s.r.o.

IČO: 36589934

Adresa: Barčianska 68, Košice

Registračné číslo: 2020/9-PO-D4733

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. September 2020

Záznam platný do: 22. September 2023

Posledná zmena: 23. September 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 1 215 380,00 EUR 2 2
2018 411 745,00 EUR 4 4
2019 30 127 182,00 EUR 7 7
2020 949 832,00 EUR 6 6
2021 55 916,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 1 119 882,00 EUR 1 1
2018 405 346,00 EUR 4 4
2019 15 941 981,00 EUR 5 5
2020 15 207 482,00 EUR 7 7
2021 85 364,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 29 792 740,00 29792740.00 EUR
Východoslovenská distribučná, a. s. 18 2 967 315,00 2967315.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Geodetické služby Východoslovenská distribučná, a. s. 3 575 190,00 3575190.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Geodetické služby Východoslovenská distribučná, a. s. 266 774,00 266774.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Geodetické služby Východoslovenská distribučná, a. s. 241 917,00 241917.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Geodetické služby Východoslovenská distribučná, a. s. 323 536,00 323536.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Geodetické služby Východoslovenská distribučná, a. s. 314 967,00 314967.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Geodetické služby Východoslovenská distribučná, a. s. 341 286,00 341286.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Geodetické služby Východoslovenská distribučná, a. s. 278 042,00 278042.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 44 627 803,00 44627803.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Geodetické služby Východoslovenská distribučná, a. s. 351 749,00 351749.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Geodetické služby Východoslovenská distribučná, a. s. 291 510,00 291510.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Geodetické služby Východoslovenská distribučná, a. s. 218 070,00 218070.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Geodetické služby Východoslovenská distribučná, a. s. 196 162,00 196162.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Geodetické služby Východoslovenská distribučná, a. s. 251 448,00 251448.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 34 018 560,00 34018560.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 927 360,00 3927360.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Geodetické služby Východoslovenská distribučná, a. s. 3 307 760,00 3307760.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Geodetické služby Východoslovenská distribučná, a. s. 272 459,00 272459.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Geodetické služby Východoslovenská distribučná, a. s. 128 489,00 128489.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Geodetické služby Východoslovenská distribučná, a. s. 25 854,00 25854.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Geodetické služby Východoslovenská distribučná, a. s. 172 979,00 172979.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Geodetické služby Východoslovenská distribučná, a. s. 216 508,00 216508.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 8 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Lucia Sejnová
Adresa:
Sofijská 5 Košice 04013
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniel Sejna
Adresa:
Sofijská 5 Košice 04013
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Lucia Sejnová
Adresa:
Sofijská 5 Košice 04013
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Jún 2017
Záznam do:
4. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniel Sejna
Adresa:
Sofijská 5 Košice 04013
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Jún 2017
Záznam do:
4. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Lucia Sejnová
Adresa:
Sofijská 5 Košice 04013
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniel Sejna
Adresa:
Sofijská 5 Košice 04013
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Radovan Spišák
Adresa:
Petzvalova 5 Košice - mestská časť Západ 04011

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.09.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 15.06.2017 do: 4.09.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×