Dodávateľ

KP plus, s.r.o.

Kežmarok
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KP plus, s.r.o.

IČO: 36475025

Adresa: MUDr. Alexandra 23, Kežmarok

Registračné číslo: 2020/5-PO-F3109

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. Máj 2020

Záznam platný do: 21. Máj 2023

Posledná zmena: 22. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 52 452,00 EUR 13 13
2017 6 379,00 EUR 2 2
2018 25 087,83 EUR 5 5
2019 57 581,17 EUR 3 4
2020 349 309,00 EUR 13 18
2021 148 700,00 EUR 4 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 6 500,00 EUR 1 1
2016 45 952,00 EUR 12 12
2017 6 379,00 EUR 2 2
2018 25 087,83 EUR 5 5
2019 57 581,17 EUR 3 4
2020 349 309,00 EUR 13 18
2021 148 700,00 EUR 4 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Poprad 2 3 541,67 3541.67 EUR
Mesto Levoča 1 27 090,00 27090.00 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 1 108,00 1108.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 6 521,00 6521.00 EUR
Obec Vikartovce 1 12 609,00 12609.00 EUR
Mesto Lipany 2 49 987,00 49987.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 9 76 240,00 76240.00 EUR
Obec Chminianska Nová Ves 1 18 336,00 18336.00 EUR
Mesto Spišská Nová Ves 2 12 225,00 12225.00 EUR
Mesto Trstená 1 2 583,33 2583.33 EUR
Obec Marhaň 3 90 635,00 90635.00 EUR
Obec Štrba 2 22 979,00 22979.00 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 2 37 531,00 37531.00 EUR
Mesto Podolínec 2 46 482,00 46482.00 EUR
Mesto Spišská Stará Ves 1 5 111,00 5111.00 EUR
Obec Ždiar 1 12 639,00 12639.00 EUR
Obec Soľ 2 22 631,00 22631.00 EUR
Obec Ľubotín 1 1 383,33 1383.33 EUR
Obec Šarišské Dravce 1 25 078,00 25078.00 EUR
Obec Kapušany 1 26 707,00 26707.00 EUR
Obec Spišský Štiavnik 2 19 961,00 19961.00 EUR
Obchodná akadémia 1 209,00 209.00 EUR
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 1 612,50 612.50 EUR
Obec Vrbov 1 15 607,00 15607.00 EUR
Obec Ľubica 3 92 883,00 92883.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 350,00 350.00 EUR
Spojená škola 1 544,17 544.17 EUR
Obec Kysak 1 7 925,00 7925.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kancelársky a propagačný materiál Nemocnica Poprad a. s. 9 999,00 9999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica Poprad a. s. 9 999,00 9999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky, obaly, ceruzky, gumy a perá Obec Ľubotín 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky spotrebný materiál Mesto Spišská Nová Ves 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálka Mesto Poprad 2 522,44 2522.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Obchodná akadémia 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky a propagačný materiál Nemocnica Poprad a. s. 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 825,20 7825.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Obec Štrba 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica Poprad a. s. 9 999,00 9999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier a ostatný papier pre administratívne účely Mesto Poprad 5 873,47 5873.47 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky a propagačný materiál Nemocnica Poprad a. s. 9 100,00 9100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky spotrebný materiál Mesto Spišská Nová Ves 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalendáre, diáre na rok 2018 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 555,00 555.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica Poprad a. s. 11 999,00 11999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 8 000,00 8000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky a propagačný materiál Nemocnica Poprad a. s. 12 097,00 12097.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kalendáre, diáre na rok 2019 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 555,00 555.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Spojená škola 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky a propagačný materiál Nemocnica Poprad a. s. 10 555,32 10555.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie učební ZŠ Chminianska Nová Ves Obec Chminianska Nová Ves 101 983,00 101983.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie odborných učební v ZŠ Spišská Nová Ves Mesto Spišská Stará Ves 154 066,00 154066.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie odborných učební – ZŠ Ľubica Obec Ľubica 125 754,00 125754.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ Hviezdoslavova 1 Lipany Mesto Lipany 127 761,00 127761.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Kancelársky papier Nemocnica Poprad a. s. 13 240,00 13240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie polytechnickej učebne a učebne IKT ZŠ vo Vrbove Obec Vrbov 42 668,00 42668.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie odborných učební Základnej školy v obci Štrba Obec Štrba 75 262,00 75262.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov v ZŠ s MŠ v Ždiari Obec Ždiar 83 349,00 83349.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Soľ 53 Obec Soľ 152 068,00 152068.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Vybavenie odborných učební Základnej školy, Slnečná 422, Spišský Štiavnik Obec Spišský Štiavnik 80 064,00 80064.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Vybavene odborných učební – ZŠ s MŠ Šarišské Dravce Obec Šarišské Dravce 108 387,00 108387.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Jána Francisciho 11, Levoča Mesto Levoča 96 882,00 96882.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Marhaň 115 Obec Marhaň 123 631,00 123631.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou Kapušany Obec Kapušany 107 286,00 107286.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Podolínec Mesto Podolínec 93 162,00 93162.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Vybavenie odborných učební Základných škôl vo Vranove nad Topľou Mesto Vranov nad Topľou 585 982,00 585982.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Vybavenie odborných učební Základnej školy Kysak Obec Kysak 157 502,00 157502.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Vybavenie odborných učební Základnej školy s materskou školou Vikartovce Obec Vikartovce 84 013,00 84013.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

kpdusan@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 88 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Miriam Gancarčíková
Adresa:
Petržalská 1365/17 Kežmarok 06001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Námestie svätého Egídia 93 Poprad 05801

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.09.2019 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×