Dodávateľ

Ing. Ľudovít Paulina MIPA

Michalovce
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Ľudovít Paulina MIPA

IČO: 32687699

Adresa: Stavbárov 3, Michalovce

Registračné číslo: 2018/4-FO-E7777

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. Apríl 2018

Záznam platný do: 12. Apríl 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 44 863,81 EUR 27 27
2017 35 313,31 EUR 27 27
2018 24 718,04 EUR 18 18
2019 27 551,64 EUR 17 17
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 44 863,81 EUR 27 27
2017 35 313,31 EUR 27 27
2018 37 418,04 EUR 19 19
2019 14 851,64 EUR 16 16

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 730,00 730.00 EUR
Mesto Rožňava 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Medzilaborce 2 2 791,83 2791.83 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 3 457,25 457.25 EUR
Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 1 86,67 86.67 EUR
Mesto Fiľakovo 1 285,00 285.00 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 2 2 656,00 2656.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 14 429,25 14429.25 EUR
Mesto Michalovce 23 32 985,30 32985.30 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 1 911,60 1911.60 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 1 108,92 108.92 EUR
Obec Varhaňovce 2 417,50 417.50 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 515,00 515.00 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 2 4 318,33 4318.33 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 1 97,50 97.50 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 5 28 183,33 28183.33 EUR
Mestská časť Košice - Západ 4 3 306,14 3306.14 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 10 5 621,80 5621.80 EUR
Krajská prokuratúra 5 5 657,82 5657.82 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 2 1 890,58 1890.58 EUR
Základná škola v Jarovniciach 1 2 725,00 2725.00 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 1 220,00 220.00 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 7 620,09 7620.09 EUR
Teresa Benedicta 2 600,00 600.00 EUR
Gymnázium 1 208,32 208.32 EUR
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 1 407,50 407.50 EUR
Základná škola, Seňa 507 2 981,87 981.87 EUR
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Požiarnická 1, Košice 1 8 166,67 8166.67 EUR
Základná škola 1 218,33 218.33 EUR
Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 1 4 849,20 4849.20 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica Košice 1 404,00 1404.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové obrúsky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 285,00 285.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a súvisiaci spotrebný materiál Teresa Benedicta 1 080,00 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fixa, značkovač na biele tabule alebo ekvivalent Gymnázium 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cez umenie k inklúzii - Workshopy Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Požiarnická 1, Košice 10 950,00 10950.0 EUR 2016 Služby Nie 1
PE rolo vrecia na triedený zber komunálneho odpadu Mesto Michalovce 12 500,00 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 360,00 3360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Základná škola, Seňa 507 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Fiľakovo 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Rožňava 6 200,00 6200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové obrúsky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Písací papier Mestská časť Košice - Západ 706,90 706.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre žiakov 1. ročníka Základná škola, Seňa 507 940,00 940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
xerografický papier, servítky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Gréckokatolícka charita Prešov 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a ostatný spotrebný materiál Teresa Benedicta 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské pomôcky pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 11 586,80 11586.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 7 750,00 7750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papiernický tovar a iné položky, vrecia na odpad Mestská časť Košice - Západ 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské potreby pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ Základná škola v Jarovniciach 6 813,23 6813.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 400,00 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, listové zásuvky, dierkovač, spínací strojček - veľký Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 250,00 2250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Mesto Michalovce EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Mesto Michalovce EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, predmety osobnej starostlivosti a rôzne tlačoviny Mestská časť Košice - Západ 980,00 980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 4 100,00 4100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Písací papier a fotopapier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 280,00 2280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, spony do spínacieho strojčeka,plastové poháre, laminovacie fólie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papiernictvo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 055,00 1055.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Michalovce 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 3 390,00 3390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 2 760,00 2760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, predmety osobnej starostlivosti a xerografický papier Mestská časť Košice - Západ 2 001,00 2001.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 520,00 520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 270,00 270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra v Prešove 15 000,00 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 4 800,00 4800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 525,00 1525.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Varhaňovce 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pákový zaraďovač, obálky, euroobal, závesný rýchloviazač, obyčajný rýchloviazač, dopisné spony, samolepiaci blok, zošívacie spony Obec Streda nad Bodrogom 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerografický papier alebo ekvivalent Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 596,00 596.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 535,00 535.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 558,00 1558.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 560,00 560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Streda nad Bodrogom 220,00 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské pomôcky, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 421,00 421.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 190,00 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely Mesto Medzilaborce 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier-A4,A3,A5 a iný kancelársky papier pre administratívnu činnosť zamestnancov Krajská prokuratúra v Prešove 15 282,00 15282.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pákový zaraďovač, obálky, euroobal, závesný rýchloviazač, obyčajný rýchloviazač, dopisné spony, samolepiaci blok, zošívacie spony Obec Streda nad Bodrogom 290,00 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 210,00 2210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 4 500,00 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica Košice 4 322,00 4322.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Varhaňovce 290,00 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent alebo ekvivalent Základná škola 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školské pomôcky, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 295,00 295.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 260,00 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 140,00 140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 75,00 75.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely Mesto Medzilaborce 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 108 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ľudovít Paulina
Adresa:
Hollého 89 Michalovce 07101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×