Dodávateľ

Reklamný servis, s.r.o.

Kysucké Nové Mesto
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Reklamný servis, s.r.o.

IČO: 36417033

Adresa: Belanského 297, Kysucké Nové Mesto

Registračné číslo: 2018/3-PO-E7533

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. Marec 2018

Záznam platný do: 13. Marec 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 54 585,20 EUR 20 20
2017 3 454,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 54 585,20 EUR 20 20
2017 3 454,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Žilina 1 0,00 0.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 1 197,50 1197.50 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 8 983,00 8983.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 1 498,00 1498.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 483,50 483.50 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 5 583,70 5583.70 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 8 992,00 8992.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 449,00 449.00 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 3 188,00 3188.00 EUR
Obec Hranovnica 1 0,00 0.00 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 5 687,00 5687.00 EUR
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1 1 448,00 1448.00 EUR
Mesto Lučenec 1 0,00 0.00 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Kysucké múzeum v Čadci 2 301,50 301.50 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 11 389,00 11389.00 EUR
Slovenský historický ústav v Ríme 1 1 049,00 1049.00 EUR
VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s. r. o. 1 7 790,00 7790.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tlačk knihy (MM) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 120,00 120.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby 2016 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 24 000,00 24000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Reklamný leták - skladačka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 193,70 193.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Časopis /mesačník/ - polygrafické služby Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 27 600,00 27600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba a dodávka výstavných panelov na fotografie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tlač a väzba publikácie o historickej pamiatke v meste Mesto Lučenec 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov pre kultúrne a športové podujatia Mesto Žilina 23 880,00 23880.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátov, letákov, vizitiek Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Úprava grafického návrhu a tlač záložiek Kysucké múzeum v Čadci 120,00 120.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie II. Slovenská agentúra životného prostredia 27 300,00 27300.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlač a kompletizácia balíka Dizajn manuálu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač reklamných letákov, pozvánok Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 859,20 859.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 800,00 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900,00 900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač a výroba výsekového obalu s voliteľnou šírkou chrbta a troma chlopňami s gumičkovým zámkom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 220,00 2220.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač stolového kalendára 2017 - Regionálneho združenia obcí STREDNÉ PONITRIE VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s. r. o. 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 8 250,00 8250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vydanie vedeckého zborníka – grafický návrh, zalomenie, tlač Slovenský historický ústav v Ríme 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica - zvyšovanie informovanosti Obec Hranovnica 9 626,56 9626.56 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2017 Služby Nie 1
Grafické spracovanie podkladov a tlač kalendária podujatí na rok 2017. Grafické spracovanie a tlač pvc banneru. Kysucké múzeum v Čadci 750,00 750.0 EUR 2017 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 68 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Miroslav Gibala
Adresa:
1. mája 29A Kysucké Nové Mesto 024 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PharmDr. Štefan Grešák
Adresa:
Nesluša Nesluša 02341
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Igor Šima
Adresa:
Hollého 49 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 6.02.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×