Dodávateľ

CMA Group, s.r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
3.7

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CMA Group, s.r.o.

IČO: 44013361

Adresa: Partizánska cesta 64, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2015/7-PO-D8069

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Júl 2015

Záznam platný do: 3. Júl 2018

Posledná zmena: 15. Marec 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 46 262,19 EUR 13 13
2017 15 792,80 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 46 262,19 EUR 13 13
2017 15 792,80 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 2 345,00 2345.00 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 0,00 0.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 3 987,50 3987.50 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 3 456,78 3456.78 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 998,80 998.80 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 1 4 987,60 4987.60 EUR
Ústav zoológie SAV 1 666,60 666.60 EUR
Občianske združenie BRIEŽDENIE 1 5 350,00 5350.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 1 433,33 433.33 EUR
Základná škola Slovenská Kajňa 2 2 008,00 2008.00 EUR
Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 1 2 498,88 2498.88 EUR
Základná škola Golianova 8 v Banskej Bystrici 1 16 872,75 16872.75 EUR
Okresný súd Trnava 1 543,20 543.20 EUR
Mestská knižnica Bratislava 1 3 030,30 3030.30 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica 1 5 432,25 5432.25 EUR
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno 1 9 444,00 9444.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kancelársky počítač Dell, HP, Lenovo, Acer, Fujitsu+ Monitor 22 " Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotoaparát + objektívy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 780,00 3780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inovácia výpočtovej techniky Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 3 150,00 3150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s monitorom a bezdrôtové slúchadlá Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook Ústav zoológie SAV 860,00 860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Okresný súd Trnava 729,00 729.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítače s príslušenstvom Mestská knižnica Bratislava 4 440,00 4440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Základná škola Slovenská Kajňa 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 6 056,15 6056.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Základná škola Slovenská Kajňa 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače s príslušenstvom do učebne INF Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica 10 651,20 10651.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Základná škola Golianova 8 v Banskej Bystrici 20 500,00 20500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 1 ks PC Generálna prokuratúra SR 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno 11 340,00 11340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 889,00 889.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 519,60 519.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Občianske združenie BRIEŽDENIE EUR 2017 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 33 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Roman Cingel
Adresa:
M.R. Štefánika 1834/36 Dolný Kubín 02601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×