Dodávateľ

BETRIX, s.r.o.

Dubnica nad Váhom
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
3.5

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BETRIX, s.r.o.

IČO: 34101110

Adresa: Lieskovec 583/9, Dubnica nad Váhom

Registračné číslo: 2020/12-PO-E6980

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. December 2020

Záznam platný do: 20. December 2023

Posledná zmena: 19. December 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 31 538,88 EUR 27 27
2017 11 587,67 EUR 5 5
2018 10 906,70 EUR 3 3
2019 254,17 EUR 1 1
2020 5 864,50 EUR 5 5
2021 586,67 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 31 538,88 EUR 27 27
2017 11 587,67 EUR 5 5
2018 10 906,70 EUR 3 3
2019 254,17 EUR 1 1
2020 5 864,50 EUR 5 5
2021 586,67 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 84,99 84.99 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 833,32 833.32 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 1 345,00 1345.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 98,33 98.33 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 26,00 26.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 228,00 228.00 EUR
Mesto Piešťany 1 6 285,83 6285.83 EUR
Mesto Partizánske 1 1 158,33 1158.33 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 2 008,01 2008.01 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 332,00 1332.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 448,23 448.23 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 619,00 619.00 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 1 824,10 1824.10 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 2 588,33 2588.33 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 1 050,00 1050.00 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 21,67 21.67 EUR
Obec Makov 1 2 659,17 2659.17 EUR
Národný onkologický ústav 1 3 249,97 3249.97 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 5 124,58 5124.58 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 182,13 182.13 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 222,01 222.01 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 7 1 075,27 1075.27 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 310,00 310.00 EUR
Zariadenie pre seniorov v Trnave 1 4 166,66 4166.66 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 4 707,50 4707.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 2 0,00 0.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - LÚČ 3 17 023,49 17023.49 EUR
Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 1 1 315,83 1315.83 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 164,17 164.17 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 586,67 586.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky a drobný prevádzkový materiál do ubytovacej a stravovacej prevádzky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 253,73 3253.73 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Obec Makov 3 900,00 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, umývacie prostriedky, latexové rukavice Štatistický úrad Slovenskej republiky 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a dezinfekčné prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov v Trnave 19 990,00 19990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 770,00 770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nesterilné rukavice Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 236,00 236.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 017,26 2017.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace , dezinfekčné prostriedky Národný onkologický ústav 3 700,00 3700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plechová skriňa na čistiace prostriedky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 143,42 143.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bavlnené kuchynské utierky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Mesto Piešťany 9 990,00 9990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 1 530,86 1530.86 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 160,00 1160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pákové dávkovače Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Utierky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 6 480,00 6480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 30,00 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2 210,57 2210.57 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dávkovače mydla a zásobníky na hygienu Národný ústav reumatických chorôb 1 560,00 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 2 086,11 2086.11 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 450,00 4450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich rohoží Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 440,00 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál - cvičný Centrum sociálnych služieb - Juh 13 690,65 13690.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky, drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - LÚČ 6 863,44 6863.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 7 219,20 7219.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - LÚČ 6 855,00 6855.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na doúpravu vody Ústav na výkon trestu odňatia slobody 220,00 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky len na priemyselné použitie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 6 151,00 6151.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - LÚČ 6 853,20 6853.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 450,50 450.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - DEMY 6 960,64 6960.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, pomôcky na upratovanie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 130,00 130.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 320,00 320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné rukavice Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 380,00 380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 749,97 749.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 896,40 896.4 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 124 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Pavol Beňo
Adresa:
Pribinove Sady 29/17 Nová Dubnica 01851
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alena Beňová
Adresa:
SNP 88 Trenčianske Teplice 91451
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Beňo
Adresa:
Mayerova 27 Trenčianska Teplá 91401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Beňo
Adresa:
SNP 88 Trenčianske Teplice 91451
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×