Dodávateľ

ACAPO,s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ACAPO, s.r.o.

IČO: 36414123

Adresa: Sasinková 593/1, Žilina

Registračné číslo: 2015/10-PO-D9445

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Október 2015

Záznam platný do: 26. Október 2018

Posledná zmena: 27. Január 2018


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 100 626,81 EUR 60 60
2017 27 440,57 EUR 9 9
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 100 626,81 EUR 60 60
2017 27 440,57 EUR 9 9

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 1 777,64 1777.64 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 391,23 391.23 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 1 821,49 1821.49 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 27 68 977,21 68977.21 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 13 5 685,29 5685.29 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 17 968,50 17968.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 133,33 2133.33 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 12 291,67 12291.67 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 88,32 88.32 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 1 697,20 1697.20 EUR
Národné rehabilitačné centrum 3 2 773,30 2773.30 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 709,24 709.24 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 479,17 479.17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 454,27 454.27 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 2 406,40 406.40 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 2 483,33 2483.33 EUR
Spojená škola 1 561,23 561.23 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 1 441,67 1441.67 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 2 650,00 2650.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 1 1 620,39 1620.39 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 1 656,50 1656.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
pracovná obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pracovné odevy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 146,14 146.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 055,00 2055.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné plášte biele Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 424,00 424.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 558,92 558.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná obuv Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 067,00 1067.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná obuv, pracovné odevy alebo ekvivalent alebo ekvivalent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 624,00 624.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 159,30 1159.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 495,25 7495.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinované pracovné rukavice, Pracovný overal maliarsky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 750,00 2750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy Národné rehabilitačné centrum 1 190,00 1190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranný odev pracovný Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 456,00 456.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 19 681,10 19681.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 312,00 312.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv, respirátory Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 364,92 364.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtračná polomaska, štít ochranný náhradný číry, respirátor-ochrana dýchania, držiak filtra, predfilter do držiaka filtra, náhradný filter do celotvárovej masky, náhradný zorník do celotvárovej masky, náhradná fólia na celotvárovú masku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 409,00 2409.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ochranné pracovné odevy a obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uteráky, utierky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 105,60 105.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 326,00 1326.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy s reflexnými pásmi Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 138,20 1138.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 1 905,50 1905.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranná pracovná obuv a oblečenie pre kuchárov Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, pomôcky a pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 342,00 3342.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 570,00 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranný odev pracovný Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, vesta pánska, vesta dámska, vesta pracovná, Stredná odborná škola elektrotechnická 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 395,00 1395.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 650,00 3650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 950,00 1950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 585,00 585.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 278,00 7278.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 415,00 415.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovný odev a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 124,00 124.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP pre zametnancov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 655,41 2655.41 EUR 2016 Tovary Nie 1
pánsky pracovný odev Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné odevy a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 2 179,48 2179.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 249,60 249.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné nohavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Spojená škola 725,00 725.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a pomôcky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 700,00 5700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 280,76 280.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 685,50 4685.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 451,00 451.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 653,00 4653.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monterková súprava pre civilných zamestnancov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 992,00 4992.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 590,00 590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné prádlo pre zdravotníckych zamestnancov a pacientov Ľubovnianska nemocnica, n. o. 19 988,00 19988.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 280,00 2280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 71 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Dušan Filimonov
Adresa:
Sasinková 593/1 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×