Dodávateľ

ČECHOVO, s. r. o.

Sabinov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ČECHOVO, s. r. o.

IČO: 46186484

Adresa: Námestie slobody 39, Sabinov

Registračné číslo: 2020/8-PO-F4107

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. August 2020

Záznam platný do: 11. August 2023

Posledná zmena: 12. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 198 755,07 EUR 37 37
2017 178 079,28 EUR 23 23
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 198 755,07 EUR 37 37
2017 178 079,28 EUR 23 23

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 960,00 960.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 5 068,00 5068.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 5 61 691,47 61691.47 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 592,00 592.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 2 17 598,70 17598.70 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 7 68 715,50 68715.50 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 5 461,20 5461.20 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 1 248,33 1248.33 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 15 94 239,37 94239.37 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 26 526,15 26526.15 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 5 10 836,53 10836.53 EUR
Národný onkologický ústav 11 41 641,30 41641.30 EUR
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1 10 915,80 10915.80 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 1 17 569,20 17569.20 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 13 770,80 13770.80 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Viacúčelový vozík so zásuvkami, Kardiacke kreslo, Odberová stolička, Pojazdná stolička, Kreslo na kolieskach, Nemocničná vitrína Národný onkologický ústav 3 170,00 3170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné vozíky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 166,00 3166.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačná sála a ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 890,00 4890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inštrumentačný stolík zdvih ručný Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 648,00 648.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne stojany pojazdné Univerzitná nemocnica Bratislava 5 420,00 5420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné vozíky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 894,50 1894.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 100,00 5100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nemocničné postele Univerzitná nemocnica Martin 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odberová stolička, Ordinačná stolička, Zdravotnícka stolička, Nástrojový stolík, Nemocničná vitrína, Vozík na infekčný odpad Národný onkologický ústav 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektricky ošetrovateľské lôžko s antidekubitným matracom, hrazdou a hrazdičkou Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 22 100,00 22100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie lôžko, Zdravotnícka stolička, Lekárska stolička, Špecializovaná stolička,Teleskopická zástena. Národný onkologický ústav 5 630,00 5630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie lôžko s príslušenstvom, Odberová stolička, Viacúčelový vozík, Šatník dvojdverový. Národný onkologický ústav 6 100,00 6100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie lôžko s príslušenstvom, Nemocničná vitrína, Nerezová skriňa, Vozík na infekčný odpad Národný onkologický ústav 2 350,00 2350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kardiacke kreslo, Zdravotnícka stolička, Laboratórna stolička. Národný onkologický ústav 6 330,00 6330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie lôžko s príslušenstvom, odberová stolička, zdravotnícka stolička, nemocničná vitrína, pojazdné vyšetrovacie lôžko. Národný onkologický ústav 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nočný stolík Univerzitná nemocnica Martin 13 542,00 13542.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie operačných sál Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 130,00 4130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícka stolička, Nástrojový vozík, Nemocničná vitrína, Národný onkologický ústav 3 750,00 3750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vybavenie oddelenia II Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 998,00 4998.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vybavenie oddelenia Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 776,00 4776.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie nemocničného oddelenia I. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 965,00 4965.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie nemocničného oddelenia II. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 165,00 4165.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie nemocničného oddelenia III. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 531,00 4531.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovový nočný stolík Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 17 025,00 17025.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne stoličky Univerzitná nemocnica Bratislava 4 240,00 4240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Transportný vozík, Invalidný vozík, Kreslo na kolieskach, Pojazdná stolička, Zdravotnícka stolička, Laboratórna stolička Národný onkologický ústav 3 350,00 3350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kancelárii I. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 200,00 7200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky nábytok - Obnova vybavenia sociálneho zariadenia Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 13 700,00 13700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne stojany pojazdné Univerzitná nemocnica Bratislava 4 995,00 4995.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie lôžko s príslušenstvom, Nemocničná vitrína s trezorom, Zdravotnícka stolička, Kreslo na kolieskach, Stolík do ordinácie. Národný onkologický ústav 4 150,00 4150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova zariadenia nemocničného inventáru Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 290,00 8290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prestavba sanitného vozidla a inštalácia nových nosidiel Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 200,00 7200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
transportné vozíky na prevoz pacientov a stretcher (transportný vozík) pre urgentný prevoz pacientov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 23 475,00 23475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viacúčelový vozík so zásuvkami, Nástrojový vozík, Pojazdná stolička, Kreslo na kolieskach, Laboratórna stolička, Zdravotnícka stolička, Stolička pre pacientov Národný onkologický ústav 5 100,00 5100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie RTG a gyn. oddelenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 050,00 8050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kardiacke/vysádzacie kreslo Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 784,00 3784.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kartotékové skrine Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 43 736,30 43736.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna stolička, viacúčelový vozík, špecializovaný vozík Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 625,00 2625.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stojan pojazdný, špecializovaný vozík Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 578,00 2578.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačné prádlo Nemocnica Poprad a. s. 5 468,60 5468.6 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zariadenie oddelenia OKO Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 100,00 7100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie príjmovej ambulancie GRO Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 200,00 7200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 300,00 7300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nemocničné lôžka Univerzitná nemocnica Bratislava 56 100,00 56100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Transportné pracovné vozíky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 342,37 1342.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie pediatrickej ambulancie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 570,00 570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Transportné pracovné vozíky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 549,13 1549.13 EUR 2017 Tovary Nie 1
Držiaky močových sáčkov, fliaš a infúznych fliaš. Univerzitná nemocnica Bratislava 1 920,00 1920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Resuscitačný vozík a kartotéka Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 500,00 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 600,00 7600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 070,00 2070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovací stôl a schodíky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vizitový vozík Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 6 027,00 6027.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiacke/vysádzacie kreslo - pevné Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 6 511,00 6511.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aktívny antidekubitný matrac Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 727,00 3727.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Transportné pracovné vozíky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 325,00 3325.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Invalidný vozík Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 335,00 1335.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
špeciálny stolík (viacúčelový vozík) Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 27 309,00 27309.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 500,00 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 199 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Patrik Čech
Adresa:
Uzovce 54 Uzovce 08266
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Apríl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Patrik Čech
Adresa:
Uzovce 54 Uzovce 08266
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Júl 2017
Záznam do:
3. Apríl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Patrik Čech
Adresa:
Uzovce 54 Uzovce 08266
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
JUDr. Branislav Kahanec
Adresa:
Vajanského 33 Prešov 08001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.04.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 13.12.2017 do: 3.04.2018

StiahniZáznam platný od: 4.07.2017 do: 13.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×