Dodávateľ

Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.

Senec
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.

IČO: 35840790

Adresa: Diaľničná cesta 27, Senec

Registračné číslo: 2021/4-PO-F6322

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Apríl 2021

Záznam platný do: 29. Apríl 2024

Posledná zmena: 8. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 27 056,66 EUR 11 11
2017 23 095,35 EUR 7 7
2018 12 611,90 EUR 3 3
2019 14 016,59 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 27 056,66 EUR 11 11
2017 23 095,35 EUR 7 7
2018 12 611,90 EUR 3 3
2019 14 016,59 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Technická univerzita v Košiciach 3 9 216,95 9216.95 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 791,67 2791.67 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 10 698,99 10698.99 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 20 633,98 20633.98 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 6 957,65 6957.65 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 6 15 999,77 15999.77 EUR
Športové gymnázium 1 3 651,99 3651.99 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 334,00 334.00 EUR
Zariadenie pre seniorov 1 1 662,50 1662.50 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 1 2 500,00 2500.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 2 333,00 2333.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
saponáty a stierky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 402,00 402.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálne tekuté pracie prostriedky so systémom dávkovačov Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 9 093,00 9093.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace a dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 354,00 1354.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky len na priemyselné použitie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 2 298,67 2298.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné náplne do hygienických dávkovačov XIBU Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 846,00 6846.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálne pracie prášky a pomocné detergenty pre práčovňu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 281,97 1281.97 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálne pracie prostriedky, tekuté bielidlo, aviváž Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 038,36 4038.36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky len na priemyselné použitie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 2 884,36 2884.36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov 2 261,64 2261.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do priemyselných umývačiek riadu so systémom dávkovačov. Technická univerzita v Košiciach 7 152,00 7152.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace a dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 313,00 2313.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky len na priemyselné použitie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 4 079,94 4079.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné náplne do hygienických dávkovačov XIBU Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 630,00 6630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky len na priemyselné použitie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 2 865,20 2865.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Technická univerzita v Košiciach 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 800,00 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Športové gymnázium 4 382,48 4382.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky len na priemyselné použitie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 3 022,19 3022.19 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky len na priemyselné použitie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 4 106,98 4106.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné náplne do hygienických dávkovačov XIBU Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 690,00 7690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Technická univerzita v Košiciach 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné náplne do hygienických dávkovačov XIBU Univerzita Komenského v Bratislave 10 700,00 10700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace a dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 317,60 3317.6 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 57 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Hans-Georg Hagleitner
Adresa:
Lindenallee 11 Zell am See 5700
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Hans-Georg Hagleitner
Adresa:
Lindenallee 11 Zell am See 5700
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SKLEGAL s.r.o.
Adresa:
Mostová 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×