Dodávateľ

Ekotechnika spol s.r.o.

Černošice
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ekotechnika s.r.o.

IČO: 25147501

Adresa: K Třešňovce 700, Karlík

Registračné číslo: 2018/10-PO-D9314

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. Október 2018

Záznam platný do: 13. Október 2021

Posledná zmena: 16. Marec 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 137 623,00 EUR 11 11
2017 94 839,00 EUR 5 5
2018 64 427,00 EUR 6 6
2019 21 666,00 EUR 3 3
2020 19 664,00 EUR 5 5
2021 55 558,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 137 623,00 EUR 11 11
2017 94 839,00 EUR 5 5
2018 64 427,00 EUR 6 6
2019 21 666,00 EUR 3 3
2020 19 664,00 EUR 5 5
2021 55 558,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 113 507,00 113507.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 5 009,00 5009.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 58 561,00 58561.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 644,00 644.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 83 900,00 83900.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 23 846,00 23846.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 13 108 310,00 108310.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Datalogger, tlaková meracia sonda na kontinuálne meranie hĺbky a teploty vody - Levelogger Junior 3001 (10m) Výskumný ústav vodného hospodárstva 820,00 820.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Edelmanov pôdny vrták s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 772,80 772.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Datalogger, tlaková meracia sonda na kontinuálne meranie hĺbky a teploty vody - Levelogger Junior 3001 (10m) s príslušenstvom Výskumný ústav vodného hospodárstva 10 166,00 10166.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
sada čerpadiel + príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 343,00 343.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dataloggery, čerpadlá, prietokomer, hladinomer a príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 353,00 5353.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroje pre kvantifikáciu rastových a kvalitatívnych parametrov energetických plodín Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 109 976,33 109976.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup elektronického spojovacieho kábla Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 322,00 322.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hladinomer 101B, P1/CM3, dĺžka 20-30m Výskumný ústav vodného hospodárstva 576,00 576.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlaková meracia sonda na kontinuálne meranie hĺbky a teploty vody - Levelogger Junior 3001 (10m) s príslušenstvom Výskumný ústav vodného hospodárstva 6 364,00 6364.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Digitálny pôdny vlhkomer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin EUR 2016 Tovary Nie 1
dataloger a príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 584,00 2584.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup meracích snímačov a súvisiacich zariadení Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 505,00 4505.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup inštalačných trubíc Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 182,00 182.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlaková meracia sonda na kontinuálne meranie hĺbky a teploty vody - Levelogger Junior 3001 (10m) Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 520,00 2520.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
datalogger Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 769,00 3769.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup vzorkovacej techniky pre odber vzoriek podzemných vôd Slovenský hydrometeorologický ústav 84 000,00 84000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj pre automatizované stanovenie distribúcie veľkosti častíc zeminy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 500,00 10500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlaková meracia sonda na kontinuálne meranie hĺbky a teploty vody - Levelogger Junior 3001 (10m) s príslušenstvom Výskumný ústav vodného hospodárstva 6 520,00 6520.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Sada ponorných čerpadiel úzkoprofilových vrtov Výskumný ústav vodného hospodárstva 55 316,79 55316.79 EUR 2018 Tovary Áno 1
Prenosný vlhkomer pôdy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 959,33 4959.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ponorné čerpadlo 3+1 do úzkoprofilového vrtu Výskumný ústav vodného hospodárstva 666,00 666.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenia na určenie zrnitostného zloženia pôd Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 989,60 1989.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Senzor vlhkosti pôdy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 350,00 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 12 325,20 12325.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 12 325,20 12325.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie na snímanie vlhkosti a teploty pôdy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 684,80 1684.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlaková meracia sonda na kontinuálne meranie hĺbky a teploty vody - Levelogger Junior 3001 (10m) s príslušenstvom Výskumný ústav vodného hospodárstva 9 430,32 9430.32 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kufrík na odber a prepravu pôdnych vzoriek Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 638,40 638.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profilová vlhkostná sonda - 100 cm Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 307,00 1307.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný pôdny vlhkomer - Kapacitný Výskumný ústav vodného hospodárstva 6 991,86 6991.86 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dataloger so sondou na meranie teploty a hĺbky vody Výskumný ústav vodného hospodárstva 8 927,30 8927.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dataloger so sondou na meranie teploty a hĺbky vody, optická čítacia hlava, dataloger so sondou na meranie teploty a tlaku vzduchu Výskumný ústav vodného hospodárstva 14 614,00 14614.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prenosný laserový analyzátor plynu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 39 962,00 39962.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 61 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Arnošt Mráz CSc.
Adresa:
Mokropeská Černošice 252 28
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Arnošt Mráz CSc.
Adresa:
Mokropeská Černošice 252 28
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 852 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.02.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 26.07.2017 do: 28.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×