Dodávateľ

SIGMA-ALDRICH spol. s r. o. - organizačná zložka

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SIGMA-ALDRICH spol. s r. o. - organizačná zložka

IČO: 44613385

Adresa: Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Registračné číslo: 2017/1-PO-E3495

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Január 2017

Záznam platný do: 27. Január 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 16 832,85 EUR 35 35
2017 23 138,12 EUR 50 50
2018 85 982,25 EUR 43 43
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 16 832,85 EUR 35 35
2017 23 138,12 EUR 50 50
2018 85 982,25 EUR 43 43

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 298,00 298.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 1 279,10 1279.10 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 86,67 86.67 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 8 2 019,20 2019.20 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 3 975,62 3975.62 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 46 35 900,64 35900.64 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 1 646,96 1646.96 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 4 1 290,21 1290.21 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 62 812,28 62812.28 EUR
Neurobiologický ústav SAV 17 4 661,59 4661.59 EUR
Ústav zoológie SAV 3 1 341,09 1341.09 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 500,60 500.60 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 11 3 822,13 3822.13 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 18 4 583,66 4583.66 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 914,94 914.94 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 7 820,53 820.53 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
arginín vazopresín acetát, aktinomycín D, cyklický 8-bromoguanozín-3’,5’-monofosfát, sildenafil citrát Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Neurobiologický ústav SAV 2 704,00 2704.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Organické chemikálie Sigma-Aldrich alebo ich ekvivalenty podla uvedenej špecifikácii Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 515,00 515.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Albumin, human, glycated in vitro Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 365,00 365.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Epigenetická analýza 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 945,10 1945.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, analytické štandardy, certifikované referenčné materiály Výskumný ústav vodného hospodárstva 434,10 434.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 962,00 962.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
2-Propanol Neurobiologický ústav SAV 102,00 102.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SOD kit Assay Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikália - Glutaraldehyde solution Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 119,00 119.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre HPLC a MS analýzy, rukavice Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
D5796 SIGMA Dulbecco ̓s Modifield Eagle ̓s Medium , F9665 SIGMA Fetal Bovine Serum Ústav experimentálnej fyziky SAV 301,94 301.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 337,83 337.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikália pre tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 54,00 54.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre kultiváciu buniek Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 158,00 158.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na analýzy Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 277,50 277.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre vedu a výskum Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 258,00 258.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Myelínový oligodendrocytový glykoproteín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre vyvolanie experimentálnej autoimunitnej encefalomyelitídy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 830,00 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Produkty pre molekulárne analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 272,00 6272.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál a špeciálna chemikália Neurobiologický ústav SAV 634,00 634.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a protilátky Neurobiologický ústav SAV 1 012,00 1012.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fpg proteín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá a chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 355,00 1355.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na syntézu digoxigenínom značených DNA prób pomocou PCR Ústav zoológie SAV 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Média na kultiváciu, liečivo, inzerty s platničkami Neurobiologický ústav SAV 703,00 703.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre kultiváciu buniek Neurobiologický ústav SAV 3 854,00 3854.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysoko-čisté chemikálie pre syntézu Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie - Fetálne Bovinné sérum (FBS-USA, HI), Pyruvate kinase from rabbit skeletal muscle, L-lactic dehydrogenase from rabbit skeletal muscle, Bradford reagent Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set na stanovovanie glutamátu z plazmy , biokvapalín, tkanivových extraktov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Organické chemikálie od Sigma-Aldrich alebo ich ekvivalenty podľa špecifikácii Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SOD ASSAY KIT Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 416,00 416.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre fluorescenciu a plastové výrobky Neurobiologický ústav SAV 388,00 388.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky a plasty Neurobiologický ústav SAV 574,00 574.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Štandardy k LC/MS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 784,00 784.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 386,00 386.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické sety Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 510,00 1510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysokočisté práškové kovy a chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 570,00 1570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pertussis toxín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fluorescein isothiocyanate–dextran Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 654,00 654.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - L-Histidine, Sodium dodecyl sulfate, β-Nicotinamide adenine dinucleotide - reduced disodium salt hydrate≥97% (HPLC), Fluorescein isothiocyanate isomer I, RPMI-1640 medium with sodium bicarbonat, Phosphoenol-pyruvatePEP monopotassium salt Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 918,13 918.13 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 298,00 298.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - p-Coumaric acid ≥98.0% (HPLC), Superoxide Dismutase from bovine erythrocytes, Histopaque, Bovine Serum Albumin Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 230,00 1230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Štandardy pesticídov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 184,00 184.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Optiprep Density Gradient Medium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 410,00 410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - HNE-DMA; β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate; DL-Glyceraldehyde; Diaphorase from Clostridium kluyveri; β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate ≥99%; Trypsin Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny sterilizátor Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 602,00 602.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodecyltrifenylfosfonium bromid Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 104,90 104.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie Neurobiologický ústav SAV 838,00 838.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 295,00 295.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - L-lactic dehydrogenase from rabbit skeletal muscle, Folin & Ciocalteu’s phenol reagent Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 280,00 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - serotonin hydrochloride, L-Norepinephrine hydrochlorid, Homovanilic acid, 3-Methoxytyramine hydrochloride a ďalšie Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá a suplementy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 210,00 1210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Detekčné a selekčné reagencie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 232,30 232.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Neurobiologický ústav SAV 325,00 325.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky Neurobiologický ústav SAV 389,00 389.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 460,00 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chemikálie pre špeciálne molekulárno-biochemické analýzy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 551,00 551.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre molekulárno-biologické laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 723,70 1723.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál na fluorescenčné histologické vyšetrenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 176,00 1176.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 333,00 333.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit na stanovenie nitritov a nitrátov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 745,00 745.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá, enzýmy a suplementy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 280,00 1280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Organické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 379,00 1379.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fetal Bovine Serum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 235,00 1235.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
biologický materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 40,00 40.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 270,00 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mikrotuby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 110,00 110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 225,00 225.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 266,00 266.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie SIGMA ALDRICH Ústav experimentálnej fyziky SAV 565,73 565.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bunková línia MRC-5 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 621,00 621.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie (1) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 793,10 793.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 208,00 1208.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Glutaraldehyde solution Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie a spotrebný materiál Neurobiologický ústav SAV 1 589,00 1589.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 273,00 273.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
laboratórny biologický materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 42,30 42.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit na syntézu hybridizačných prób označených digoxigenínom Ústav zoológie SAV 690,00 690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre molekulárno biologické analýzy Ústav zoológie SAV 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne organické chemikálie a špeciálne rozpúšťadlá Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 92 000,00 92000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - kovové zliatiny Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 389,00 389.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nanočastice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 385,56 385.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 161,28 161.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 151,80 151.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 382,00 382.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 842,00 842.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špecifický blokátor A 803467, polynukleotidy pre amplifikačné reakcie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 965,00 965.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zostava funkčného nástroja na použitie pri extrakcii na pevnej fáze Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 900,48 900.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 442,50 1442.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemické látky na prácu s bunkami Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 170,00 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fetal Bovine Serum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 326,00 326.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Organické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 448,00 448.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 845,76 845.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gradientový roztok Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 42,30 42.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
špecializované chemikálie na izoláciu DNA Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 735,00 735.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 717,00 717.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
laboratórny materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 316,00 316.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tiokyantan sodný Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 115,56 115.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie na pestovanie rastlín Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 342,60 342.6 EUR 2018 Tovary Áno 1
Rôzne organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Neuroexcitácia a blokovanie C-vlákien Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 375,00 375.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špecifický blokátor: 5-4 (chlorofenyl) -N- (3,5-dimethoxyfenyl) furán-2-karboxamid Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 665,55 665.55 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 630,00 630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Coronene 97% Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 55,44 55.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné roztoky a bunková línia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 181,00 1181.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Western blot protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Analytické štandardy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 581,80 581.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
D5796 SIGMA Dulbecco ̓s Modifield Eagle ̓s Medium Ústav experimentálnej fyziky SAV 119,80 119.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 682,00 682.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 066,10 4066.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 192,87 192.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátka pre horčíkový transportér MagT1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 391,00 391.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SPME Holder manual Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 562,68 562.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 825,00 825.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na inkubáciu buniek a WB Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monoklonálna protilátka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 336,00 336.0 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 160 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×