Dodávateľ

MIP, s.r.o.

Prievidza
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MIP, s.r.o.

IČO: 31629784

Adresa: Lúčna 4, Prievidza

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2521

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Marec 2020

Záznam platný do: 11. Marec 2023

Posledná zmena: 13. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 39 117,71 EUR 2 2
2017 63 602,51 EUR 5 5
2018 49 707,55 EUR 5 5
2019 16 482,87 EUR 2 2
2020 41 268,04 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 39 117,71 EUR 2 2
2017 63 602,51 EUR 5 5
2018 49 707,55 EUR 5 5
2019 16 482,87 EUR 2 2
2020 41 268,04 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Považská Bystrica 1 2 833,32 2833.32 EUR
Mesto Martin 5 91 772,57 91772.57 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 55 480,60 55480.60 EUR
Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 2 4 162,28 4162.28 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 995,45 995.45 EUR
Krajské centrum voľného času v Trenčíne 1 1 691,67 1691.67 EUR
Okresný súd Trnava 4 48 844,46 48844.46 EUR
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 2 4 398,33 4398.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Renovácia tonerov a pridružené služby Mesto Martin 19 999,00 19999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 22 481,00 22481.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov a ďalšie pridružené služby Mesto Martin 23 999,00 23999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Renovované tonerové náplne Okresný súd Trnava 7 689,96 7689.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 33 000,00 33000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 2 498,87 2498.87 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové náplne originálne Mesto Považská Bystrica 3 505,00 3505.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov a ďalšie pridružené služby Mesto Martin 23 999,00 23999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Renovované tonerové náplne Okresný súd Trnava 10 500,00 10500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Krajské centrum voľného času v Trenčíne 2 879,93 2879.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov a ďalšie pridružené služby Mesto Martin 23 999,00 23999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
originál a renovované tonerové náplne Okresný súd Trnava 17 171,47 17171.47 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov a ďalšie pridružené služby Mesto Martin 25 000,00 25000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Stredná zdravotnícka škola 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál a renovované tonerové náplne Okresný súd Trnava 23 800,00 23800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 37 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ivan Harant
Adresa:
Vrícko 180 Vrícko 03831
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zdenka Harantová
Adresa:
Vrícko 180 Vrícko 03831
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. November 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Natália Harantová
Adresa:
Vrícko 03831
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. November 2021
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ivana Pivolusková
Adresa:
Súmračná 19 Bratislava - mestská časť Ružinov 82102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.11.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 4.08.2017 do: 19.11.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×