Dodávateľ

Slovak Ventures s.r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Slovak Ventures s.r.o.

IČO: 31441432

Adresa: Štefánikova trieda 8/15, Nitra

Registračné číslo: 2020/7-PO-F3706

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Júl 2020

Záznam platný do: 10. Júl 2023

Posledná zmena: 11. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 4 932,00 EUR 6 6
2017 792,73 EUR 2 2
2018 11 017,44 EUR 10 10
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 4 932,00 EUR 6 6
2017 792,73 EUR 2 2
2018 11 017,44 EUR 10 10

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 3 780,00 3780.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 514,62 514.62 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 399,00 399.00 EUR
Základná škola 1 0,00 0.00 EUR
Dopravná akadémia 2 792,73 792.73 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 277,00 277.00 EUR
Základná škola s materskou školou Gbely 1 1 900,00 1900.00 EUR
Stredná odborná škola technická 4 1 760,00 1760.00 EUR
Základná škola, Komenského 959, Senica 1 2 582,00 2582.00 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 1 495,00 1495.00 EUR
Gymnázium ,Ul. 1. mája 905, Púchov 1 2 141,82 2141.82 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica 1 1 100,00 1100.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Študijná literatúra Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 499,00 499.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup knihy: Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2015/Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2015 Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 57,00 57.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola s materskou školou Gbely 2 156,00 2156.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnica anglického jazyka pre 6.-9. ročník Základná škola, Komenského 959, Senica 2 850,00 2850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola 2 717,00 2717.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Knihy-publikácie-slovníky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 95,52 95.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Real Life Intermediate Student´s Book - učebnica AJ pre SŠ Dopravná akadémia 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Real Life Pre-Intermediate Student´s Book - učebnica anglického jazyka pre stredné školy Dopravná akadémia 825,00 825.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnica na vyučovanie AJ Stredná odborná škola technická 763,00 763.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný zošit na vyučovanie AJ Stredná odborná škola technická 460,00 460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný zošit na vyučovanie AJ Stredná odborná škola technická 460,00 460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnica na vyučovanie AJ Stredná odborná škola technická 81,00 81.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup učebníc Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 4 656,00 4656.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice cudzích jazykov Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica 1 230,00 1230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice cudzieho jazyka Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 2 029,60 2029.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup odbornej zahraničnej literatúry Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 712,97 712.97 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kniha Molecular cloning fourth edition Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 320,00 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup učebníc cudzieho jazyka Gymnázium ,Ul. 1. mája 905, Púchov 2 637,30 2637.3 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 52 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Michael Hermann
Adresa:
Lomená 29 Praha 6 16200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×