Dodávateľ

Techsan spol. s r.o.

Praha
Index úspešnosti
2.1

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: T E C H S A N spol. s r.o.

IČO: 44266677

Adresa: Na Babě 1526/35, Praha 6

Registračné číslo: 2021/5-PO-F6489

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. Máj 2021

Záznam platný do: 13. Máj 2024

Posledná zmena: 22. Apríl 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 39 030,50 EUR 4 4
2018 70 296,00 EUR 2 2
2019 59 098,00 EUR 2 2
2021 70 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 39 030,50 EUR 4 4
2018 70 296,00 EUR 2 2
2019 59 098,00 EUR 2 2
2021 70 000,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 23 899,00 23899.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 70 000,00 70000.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 8 332,50 8332.50 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 4 999,00 4999.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 1 800,00 1800.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 35 148,00 35148.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 23 950,00 23950.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 70 296,00 70296.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Lineárna Matrix Sonda Fakultná nemocnica Trnava 11 400,00 11400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sektorová matricová sonda pre echokardiografiu kompatibilná s prístrojom Vivid 7 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 603,00 7603.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradný diel - US sonda ku kardiotokografu Avalon FM20 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Transezofageálna sonda pre kompaktný echokardiograf Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 25 217,50 25217.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrokonvulzívny prístroj SPECTRUM 5000 Q s príslušenstvom (alebo ekvivalent) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 35 150,00 35150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrokonvulzívny prístroj Fakultná nemocnica Trenčín 35 150,00 35150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrokonvulzívny prístroj SPECTRUM 5000 Q s príslušenstvom (alebo ekvivalent) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 35 150,00 35150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístroj pre elektrokonvulzívnu terapiu Psychiatrická nemocnica Hronovce 28 752,00 28752.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístroj na elektrokonvulzívnu liečbu 2 kusy Univerzitná nemocnica Bratislava 70 000,00 70000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 29 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing., Ph.D. Vratislav Fabián
Adresa:
Tupolevova 713 Praha - Letňany 19900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing., Ph.D. Martin Dobiáš
Adresa:
K Vodářně 425/3 Říčany 25101
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×