Dodávateľ

JANUS SK, spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: JANUS SK, spol. s. r. o.

IČO: 46560050

Adresa: Rybničná 40, Bratislava

Registračné číslo: 2017/9-PO-D4766

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. September 2017

Záznam platný do: 25. September 2020

Posledná zmena: 24. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 53 971,12 EUR 19 19
2017 87 990,00 EUR 4 4
2018 17 510,00 EUR 1 1
2019 2 141,67 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 53 971,12 EUR 19 19
2017 87 990,00 EUR 4 4
2018 17 510,00 EUR 1 1
2019 2 141,67 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 2 400,00 2400.00 EUR
Slovenská správa ciest 1 2 130,00 2130.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 79 000,00 79000.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 1 550,00 1550.00 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 1 225,00 1225.00 EUR
Dopravný úrad 1 4 000,00 4000.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 630,00 630.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 2 269,17 2269.17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 27 890,00 27890.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 900,00 900.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 1 080,00 1080.00 EUR
Mesto Kežmarok 2 7 239,95 7239.95 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 1 257,00 257.00 EUR
Krajský súd v Nitre 1 0,00 0.00 EUR
Ústav polymérov SAV 1 2 141,67 2141.67 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 0,00 0.00 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Krajská prokuratúra 2 7 330,00 7330.00 EUR
Okresný súd Bratislava I 1 17 510,00 17510.00 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 3 200,00 3200.00 EUR
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 1 460,00 460.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 1 400,00 400.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čiernobiela laserová tlačiareň HP LaserJet P3015x Vysoká škola múzických umení v Bratislave 504,00 504.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia farebné , A4 - 3 ks Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 5ks tlačiarní Generálna prokuratúra SR 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
laserové tlačiarne sieťové Krajská prokuratúra 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Č/B Laserové multifunkčné zariadenie A4, duplexná tlač, kopírovanie a skenovanie A4, LAN Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 470,00 1470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom multifunkčných zariadení a s tým súvisiace služby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 33 468,20 33468.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Kopírovací stroj Ekonomická univerzita v Bratislave 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné sieťové multifunkčné zariadenie s funkciami kopírky, skenera, tlačiarne Slovenská správa ciest 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nová Laserová tlačiareň čiernobiela multifunkčná Gréckokatolícka charita Prešov 312,00 312.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací stroj Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 860,00 860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
laserová tlačiareň sieťová Okresný súd Banská Bystrica 15 080,00 15080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové laserové multifunkčné zariadenie Canon iR-1435i Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Canon Image Runner ADVANCE C3325i Dopravný úrad 5 748,00 5748.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky kopírovací stroj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 920,00 1920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie A4, tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 538,00 1538.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny plnofarebný multifunkčný systém (kopírka, tlačiareň, skener) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 218,80 2218.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monochromatická laserová tlačiareň Krajská prokuratúra 9 350,00 9350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné farebné kopírovacie zariadenie a tonery Mesto Kežmarok 4 464,00 4464.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň (HP LaserJet M506DN) alebo ekvivalent Krajský súd v Nitre 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie a náhradné veľkokapacitné tonery Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 131 763,60 131763.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné farebné kopírovacie zariadenie 2 ks vrátane tonerov Mesto Kežmarok 5 856,00 5856.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné zariadenie Ricoh MPC 3004 SRA3 alebo ekvivalent Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 4 020,00 4020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň HP LaserJet M506DN Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 388,00 2388.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska technika - tlačiarne a multifunkčné zariadenia Okresný súd Bratislava I 21 020,40 21020.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farebné laserové multifunkčné zariadenie do firemného prostredia s duplexnou jednotkou pre tlač formátu A4, A3, s voliteľným príslušenstvom, prídavným kompatibilným tlačovým riešením, so spotrebným materiálom a s inštaláciou. Ústav polymérov SAV 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 30 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jiří Hubený
Adresa:
Zakšínská 609/13 Praha 9 19000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Janek
Adresa:
Ľanová 5236/2 Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Januš
Adresa:
Kosmonoská 873/2 Praha 9 19700
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×