Dodávateľ

KRAIN, s.r.o.

Trenčín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KRAIN, s.r.o.

IČO: 36346985

Adresa: Opatovská 655/41, Trenčín

Registračné číslo: 2016/2-PO-E433

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. Február 2016

Záznam platný do: 9. Február 2019

Posledná zmena: 14. December 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 3 236,48 EUR 15 15
2017 5 288,86 EUR 9 9
2018 965,40 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 3 236,48 EUR 15 15
2017 5 288,86 EUR 9 9
2018 965,40 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 129,99 129.99 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 488,80 488.80 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 4 1 250,34 1250.34 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 330,00 330.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 737,45 737.45 EUR
Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 1 66,00 66.00 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 110,00 110.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 317,25 317.25 EUR
Záchranná služba 3 4 692,00 4692.00 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 136,69 136.69 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 98,00 98.00 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 3 268,52 268.52 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 199,30 199.30 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 148,00 148.00 EUR
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 1 383,00 383.00 EUR
Krajské osvetové stredisko v Nitre 2 135,40 135.40 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Podpis karty Kancelária prezidenta SR 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač tlačív Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 211,00 211.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spisový obal A3 UNIVERZITA J. SELYEHO 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 105,00 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tlač plagátov A0 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 101,22 101.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 305,00 305.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spisový obal Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 402,00 402.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 105,00 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 105,00 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá a tlačiarenské výrobky Záchranná služba 1 080,00 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač plagátov, bulletinov, grafické služby Akadémia umení v Banskej Bystrici 160,00 160.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 432,00 432.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač pohľadníc Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 616,00 616.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačivá a tlačiarenské výrobky Záchranná služba 1 416,00 1416.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 048,30 1048.3 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač vstupeniek Krajské osvetové stredisko v Nitre 120,00 120.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač skladačky - JAVISKOVÝ ŠKRIATOK Krajské osvetové stredisko v Nitre 82,80 82.8 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačivá a tlačiarenské výrobky Záchranná služba 2 881,00 2881.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie (Výročná správa o činnosti objednávateľa za rok 2016) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač propagačného materiálu Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 66,00 66.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačivá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 305,00 305.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 123,78 123.78 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač pozvánok Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 57,60 57.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 317,28 317.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácií Trenčiansky samosprávny kraj 1 195,31 1195.31 EUR 2018 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 30 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Antónia Kubaščíková
Adresa:
Opatovská, Kubrá 655/41 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
21. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Antónia Kubaščíková
Adresa:
Opatovská, Kubrá 655/41 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jana Štefáneková
Adresa:
Vážska 45 Trenčín 91105
Meno:
JUDr. Jana Štefáneková
Adresa:
Vážska 45 Trenčín 91105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.02.2020 do: 21.02.2020

StiahniZáznam platný od: 1.08.2017 do: 13.02.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×