Dodávateľ

REAL INVENT, s.r.o.

Skalité
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: REAL INVENT, s.r.o.

IČO: 36422363

Adresa: Okružná 152/50, Čadca

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2513

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Marec 2020

Záznam platný do: 10. Marec 2023

Posledná zmena: 12. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 24 057,33 EUR 5 5
2017 32 606,00 EUR 3 3
2018 6 209,00 EUR 2 2
2019 4 019,99 EUR 2 2
2020 2 044,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 24 057,33 EUR 5 5
2017 32 606,00 EUR 3 3
2018 6 209,00 EUR 2 2
2019 4 019,99 EUR 2 2
2020 2 044,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 9 756,00 9756.00 EUR
Mesto Žilina 1 3 496,00 3496.00 EUR
Mesto Topoľčany 1 2 472,00 2472.00 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 1 0,00 0.00 EUR
Občianske združenie BRIEŽDENIE 1 16 250,00 16250.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 3 413,00 3413.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 8 333,33 8333.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 1 2 044,00 2044.00 EUR
ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 1 14 997,00 14997.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 1 3 600,00 3600.00 EUR
Zariadenie pre seniorov Náruč 1 1 359,00 1359.00 EUR
Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata 1 2 796,00 2796.00 EUR
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice 1 419,99 419.99 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Polohovacie postele, matrace a nočné stolíky SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 17 550,00 17550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdvíhacie zariadenie Meditech Maxi alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 14 000,00 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup hydraulicého sprchového vozíka Nitriansky samosprávny kraj 24 000,00 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektricky polohovateľná posteľ kovový rám, rošt, hrazda, hradnička, postranice , matrac alebo ekvivalent Mesto Topoľčany 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž elektrospotrebičov Mesto Žilina 4 230,00 4230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové doplnky Občianske združenie BRIEŽDENIE EUR 2017 Tovary Nie 1
Opatrovateľské lôžko - Sentida, alebo ekvivalent ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 18 000,00 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie rehabilitácie Zariadenie pre seniorov Náruč 16 310,00 16310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nočný stolík obojstranný s jedálenskou doskou, typ NS-3-O Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata 3 360,00 3360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Postele Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 097,00 4097.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
3 x sedačka, 13 x kreslo pre seniorov Centrum sociálnych služieb - Partizánske 4 949,00 4949.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
1 x relaxačné kreslo Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice 420,00 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľné postele, matrace , nočný stolík s výklopnou doskou Centrum sociálnych služieb - AVE 2 454,00 2454.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 19 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Alojz Lajčák
Adresa:
Okružná 50 Čadca 02204
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Alojz Lajčák
Adresa:
Okružná 50 Čadca 02204
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
23. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ing. Iveta Chodelková
Adresa:
289 Hôrky 01004

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 6.03.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 23.05.2017 do: 6.03.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×