Dodávateľ

Mitru , s.r.o.

Hanušovce nad Toplou
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MITRU, s.r.o.

IČO: 47488565

Adresa: Budovateľská 1278, Vranov nad Topľou

Registračné číslo: 2021/6-PO-F6765

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Jún 2021

Záznam platný do: 10. Jún 2024

Posledná zmena: 11. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 31 221,82 EUR 15 15
2017 38 803,97 EUR 13 13
2018 33 019,17 EUR 9 9
2020 27 029,16 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 31 221,82 EUR 15 15
2017 38 803,97 EUR 13 13
2018 33 019,17 EUR 9 9
2020 27 029,16 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 13 617,49 13617.49 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 1 056,49 1056.49 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 171,66 171.66 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 9 299,17 9299.17 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 20 665,33 20665.33 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 3 582,50 3582.50 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 0,00 0.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 15 665,00 15665.00 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 0,00 0.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 314,17 314.17 EUR
Horská záchranná služba 1 0,00 0.00 EUR
Národný onkologický ústav 2 2 255,00 2255.00 EUR
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 2 9 876,25 9876.25 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 7 200,00 7200.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 7 385,82 7385.82 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 1 533,33 1533.33 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 6 699,00 6699.00 EUR
Školský internát 2 10 885,83 10885.83 EUR
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Közepiskola 1 997,92 997.92 EUR
Hotelová akadémia 1 4 565,83 4565.83 EUR
Školský internát 1 14 303,33 14303.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Sedacia taburetka Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 193,00 1193.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok a zariadenie pre materské školy Mesto Dunajská Streda 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok-kreslá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Poločalúnená váľanda s úložným priestorom Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 9 600,00 9600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podsedáky na stoličky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20,00 20.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
výklopná váľanda s úložným priestorom Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Közepiskola 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom Národný onkologický ústav 1 155,00 1155.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Váľanda Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 394,00 394.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre ubytovacie zariadenia Centrum výcviku Lešť 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Horská záchranná služba 4 692,00 4692.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 600,00 6600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Váľanda výklopná Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 18 800,00 18800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Váľanda Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Poločalúnená váľanda s úložným priestorom Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posteľ - pružinová váľanda Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 920,00 1920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Váľandy Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 31 500,00 31500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička CALYPSO XL SP1 respektíve ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
váľandy Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 2 830,00 2830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
postele a matrace Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 024,00 2024.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posteľ - pružinová váľanda Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 400,00 8400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Váľanda Akadémia Policajného zboru v Bratislave 10 700,00 10700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Váľanda s úložným priestorom Národný onkologický ústav 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Váľandy Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 700,00 10700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Váľandy na školský internát Hotelová akadémia 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Váľanda Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 190,00 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Posteľ - pružinová váľanda Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 880,00 8880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Váľanda Školský internát 9 500,00 9500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čalúnené váľandy Univerzitná nemocnica Bratislava 17 700,00 17700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Váľanda Školský internát 4 800,00 4800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 600,00 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Váľanda Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 490,00 2490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Posteľ - pružinová váľanda Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 640,00 8640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Váľanda Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Posteľ - pružinová váľanda Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 400,00 5400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Váľanda Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 465,00 3465.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Váľanda Školský internát 21 600,00 21600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Celočalúnená váľanda EDO Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 7 200,00 7200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 51 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Eduard Michalov
Adresa:
60 Malá Domaša 09402
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pavol Truchan
Adresa:
402/55 Sačurov 09413
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×