Dodávateľ

Medin Slovensko, s. r. o.

Piešťany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Medin Slovensko, s. r. o.

IČO: 46540873

Adresa: Mlynská 10, Piešťany

Registračné číslo: 2020/12-PO-F5128

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. December 2020

Záznam platný do: 2. December 2023

Posledná zmena: 3. December 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 3 900,00 EUR 1 1
2017 16 750,00 EUR 1 1
2018 494,00 EUR 1 1
2019 24 556,50 EUR 1 1
2020 60 776,43 EUR 11 11
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 3 900,00 EUR 1 1
2017 16 750,00 EUR 1 1
2018 494,00 EUR 1 1
2019 24 556,50 EUR 1 1
2020 60 776,43 EUR 11 11

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 82,43 82.43 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 3 900,00 3900.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 11 85 250,50 85250.50 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 494,00 494.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 16 750,00 16750.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Univerzálny vonkajší fixátor malých a stredných kostí Fakultná nemocnica Trnava 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sterilizačé kontajnery pre operačné sály Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 25 632,00 25632.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgické nástroje Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 560,00 560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sterilizačné kontajnery Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 39 665,06 39665.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chirurgické skrutky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 207,50 207.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sada nástrojov určená k chirurgickej liečbe zlomenín: bedrového kĺbu a stehennej kosti (2 kompletné sety) - časť č.2 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 11 958,58 11958.58 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sada nástrojov určená k chirurgickej liečbe zlomením hornej končatiny, lakeť, ramenná kosť, predlaktie, členok a predkolenie (2 kompletné sety) časť č.4 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 12 605,52 12605.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sada nástrojov určená k chirurgickej liečbe zlomenín v oblasti ramenného kĺbu, ramennej kosti a k náhrade ramenného kĺbu endoprotézou (1 kompletný set) časť č.6 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 056,84 4056.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sada nástrojov určená k endoskopickej chirurgii, liečba a diagnostika chorôb nosa a prínosových dutín (2 kompletné sety) časť č. 8 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 8 572,68 8572.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sada nástrojov určená k chirurgickému pôrodu ( 2 kompletné sety) časť č. 7 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 8 146,34 8146.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sada nástrojov určená k chirurgickej liečbe úrazov ruky (2 kompletné sety) časť č. 9 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 10 833,00 10833.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sada nástrojov určená k chirurgickej liečbe zlomenín: zápästia, zápästných kostí a prstov (2 kompletné sety) - časť č.3 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 7 943,68 7943.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sada nástrojov určená k chirurgickej liečbe zlomením: panvy, dlhých kostí, rebier a ramenného kĺbu (2 kompletné sety) - časť č.1 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 13 250,76 13250.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sada nástrojov určená k chirurgickej liečbe nosa/nádory, úrazy, funkčné poruchy, vrodené vady (1 kompletný set) - časť č.11 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 6 814,83 6814.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sada nástrojov určená k operáciám v oblasti hrtanovej časti hltana a hrtana (2 kompletné sety) časť. č.10 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 7 031,70 7031.7 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 63 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Andrea Havlíčková
Adresa:
Kodaňská 24 Praha 10 101 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Havlíček
Adresa:
Kodaňská 24 Praha 10 101 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zuzana Sordel
Adresa:
Javorová 10 Dunajská Streda 929 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Október 2018
Záznam do:
22. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zuzana Prokopová
Adresa:
Javorová 10 Dunajská Streda 929 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Veselík
Adresa:
Jaromíra Metyše 1080 Litomyšl 570 01
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
8. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Havlíček
Adresa:
Kodaňská 646/24, Vršovice Praha 10 10100
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Milan Ettel
Adresa:
Pospíšilova 1234/22b Hradec Králové 50003
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jakub Šnajder
Adresa:
Jasanová 836/3c, Jundrov Brno 63700
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Peter Kubala
Adresa:
Pod Párovcami 55 Piešťany 921 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.07.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 18.10.2018 do: 22.07.2021

StiahniZáznam platný od: 8.02.2018 do: 18.10.2018

StiahniZáznam platný od: 3.07.2017 do: 8.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×