Dodávateľ

RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

IČO: 35744723

Adresa: Pri trati 15, Bratislava

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2140

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Február 2020

Záznam platný do: 3. Február 2023

Posledná zmena: 3. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 17 738,00 EUR 3 3
2017 16 300,00 EUR 2 2
2018 157 256,51 EUR 10 10
2019 45 429,70 EUR 5 5
2020 136 416,43 EUR 6 6
2021 36 350,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 17 738,00 EUR 3 3
2017 16 300,00 EUR 2 2
2018 157 256,51 EUR 10 10
2019 45 429,70 EUR 5 5
2020 136 416,43 EUR 6 6
2021 36 350,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 99 627,43 99627.43 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 3 999,81 3999.81 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 3 700,00 3700.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 10 730,00 10730.00 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 170,00 170.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 85 066,57 85066.57 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 5 200,00 5200.00 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 9 92 056,00 92056.00 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 4 71 915,84 71915.84 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 32 725,00 32725.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 1 4 299,99 4299.99 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pesticídy Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 12 200,00 12200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osivo ozimnej pšenice Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 6 520,00 6520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osivá Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 175,00 175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pesticídy Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 11 500,00 11500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
KAPUT GREEN - Chemický prípravok na ničenie burín všetkého druhu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 800,00 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Agrochémia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 39 916,80 39916.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osivo kukurice Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 11 400,00 11400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka pesticídov Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 12 914,77 12914.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka pesticídov Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 25 243,15 25243.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka pesticídov Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 19 878,80 19878.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pesticídy Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 11 500,00 11500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemické postreky a hnojivá na vinič a okrasné rastliny, dreviny LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 813,00 4813.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osivo pšenice ozimnej Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 4 200,00 4200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roundup Biaktiv SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 36 728,00 36728.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hnojivá Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 42 300,00 42300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Agrochemikálie a hnojivá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 38 400,00 38400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Liadok amónny s vápencom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 800,00 4800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Agrochemikálie k projektu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 852,23 2852.23 EUR 2019 Tovary Nie 1
KAPUT HARVEST - Chemický prípravok na ničenie burín všetkého druhu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 300,00 3300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie herbicídov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 9 300,00 9300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 20 700,00 20700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osivo kukurice – odroda Balasco – 125 VJ Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 10 200,00 10200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Agrochemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 78 690,29 78690.29 EUR 2020 Tovary Nie 1
Agrochemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 78 690,29 78690.29 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pesticídy Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 5 500,00 5500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
KAPUT HARVEST - Chemický prípravok na ničenie burín všetkého druhu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osivá - kukurica Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 9 701,00 9701.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Agrochémia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 32 000,00 32000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osivo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 19 500,00 19500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 62 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ľuboš Koľ PhD.
Adresa:
Malokrasňanská 10 Bratislava - mestská časť Rača 831 54
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Andreas Figerl
Adresa:
Knappenweg 1 Bad Ischl 4820
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Máj 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Valdner
Adresa:
Dlhé diely I 9 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. August 2017
Záznam do:
26. Máj 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Manfred Datler
Adresa:
Spreitzergasse 12 Mistelbach 2130
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. August 2017
Záznam do:
26. Máj 2021
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Igor Augustinič Ph.D.
Adresa:
Europeum Business Center, Suché mýto 1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.05.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 19.01.2021 do: 26.05.2021

StiahniZáznam platný od: 30.08.2017 do: 19.01.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×