Dodávateľ

Educas s.r.o.

Beluša
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Educas s.r.o.

IČO: 47393050

Adresa: Továrenská 390/5, Trenčín

Registračné číslo: 2021/4-PO-E7911

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Apríl 2021

Záznam platný do: 27. Apríl 2024

Posledná zmena: 28. Apríl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 46 796,50 EUR 9 9
2017 7 358,67 EUR 2 2
2018 22 173,34 EUR 3 3
2019 15 499,17 EUR 1 1
2020 1 333,33 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 46 796,50 EUR 9 9
2017 7 358,67 EUR 2 2
2018 22 173,34 EUR 3 3
2019 15 499,17 EUR 1 1
2020 1 333,33 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 120,42 120.42 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 3 042,00 3042.00 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 5 432,50 5432.50 EUR
Základná škola 1 11 491,67 11491.67 EUR
Športové gymnázium 1 1 533,33 1533.33 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 1 333,33 1333.33 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 5 249,17 5249.17 EUR
Základná škola s materskou školou Bolešov 1 4 316,67 4316.67 EUR
Spojená škola 1 7 603,75 7603.75 EUR
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická 1 205,00 205.00 EUR
Základná škola M. R. Štefánika ul. SNP č. 3 90028 Ivanka pri Dunaji 1 2 874,58 2874.58 EUR
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 1 8 132,42 8132.42 EUR
Základná škola s materskou školou Oravské Veselé 1 15 645,75 15645.75 EUR
Základná škola s materskou školou, Jaslovské Bohunice 341 1 4 390,00 4390.00 EUR
"Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 1 6 291,25 6291.25 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 15 499,17 15499.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Magnetická tabuľa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 229,20 229.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
biela tabuľa 300 x 120 cm Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová šatňová skriňa s ôsmimi samostatne uzamykateľnými šatníkovými skrinkami alebo ekvivalent Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 11 895,00 11895.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Základná škola M. R. Štefánika ul. SNP č. 3 90028 Ivanka pri Dunaji 3 800,00 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trojkrídlová keramická magnetická tabuľa DUBNO so zdvíhacím mechanizmom Základná škola s materskou školou, Jaslovské Bohunice 341 5 350,00 5350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské šatňové skrinky Základná škola s materskou školou Oravské Veselé 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s projektorom Športové gymnázium 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom Spojená škola 11 200,00 11200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dvojdverová šatníková skriňa kovová s dlhými dverami "Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 9 693,60 9693.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dvojdverová šatňová skriňa kovová Základná škola s materskou školou Bolešov 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovová šatníková skriňa GS2 na sokli Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok, šatňová skrinka, školská lavica, školská stolička Základná škola 17 000,00 17000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šatníky Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 9 628,80 9628.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Keramická tabuľa - trojdielna krídlová so zdvíhacím mechanizmom vrátane montáže Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šatňové skrine, šatňové lavičky Stredná zdravotnícka škola 25 447,10 25447.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kovové šatňové skrinky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 2 400,00 2400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 24 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Juraj Prostredný
Adresa:
Hloža 1221 Beluša 01861
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×