Dodávateľ

Ademma s.r.o.

Ludrová
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ademma s.r.o.

IČO: 47428252

Adresa: Ludrová 454, Ludrová

Registračné číslo: 2016/4-PO-E1042

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Apríl 2016

Záznam platný do: 4. Apríl 2019

Posledná zmena: 18. Máj 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 116 080,64 EUR 17 17
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 116 080,64 EUR 17 17

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 3 650,00 3650.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 24,16 24.16 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 523,00 523.00 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 1 3 316,23 3316.23 EUR
IUVENTA 1 5 385,00 5385.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 5 250,00 5250.00 EUR
Mesto Púchov 1 6 500,00 6500.00 EUR
Obec Pečovská Nová Ves 1 4 263,25 4263.25 EUR
Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 1 5 185,00 5185.00 EUR
Mestské kultúrne stredisko Sabinov 1 13 260,00 13260.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 1 120,00 1120.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 10 256,00 10256.00 EUR
Obec Rudňany 1 13 550,00 13550.00 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 1 6 002,00 6002.00 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 600,00 600.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 1 900,00 900.00 EUR
Základná škola Jozefa Urbana 1 36 296,00 36296.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Maliarske práce Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 350,00 2350.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava vstupných schodísk bytového domu. Obec Rudňany 26 400,00 26400.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia sociálnych zariadení Mestské kultúrne stredisko Sabinov 22 861,80 22861.8 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Montáž rohovej sadrokartónovej steny v Galerijných priestoroch Ústredie ľudovej umeleckej výroby 960,00 960.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava podláh v interiérových priestoroch Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 7 150,00 7150.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Zámková dlažba Obec Pečovská Nová Ves 5 832,00 5832.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia WC na základnej škole Mesto Púchov 8 500,00 8500.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Maliarske a natieračské práce vrátane drobných vysprávok v interiéroch zariadení sociálnych služieb. Domov dôchodcov - Gerium 7 500,00 7500.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Maliarske práce IUVENTA 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Stavebná úprava ostrovčeka na parkovisku vo Svrčinovci Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 300,00 4300.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava sociálnych zariadení Základná škola Jozefa Urbana 62 028,18 62028.18 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
keramická dlažba, výmena vstupných dverí z exteriéru Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 10 060,00 10060.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Maľovanie Centrum sociálnych služieb - AVE 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia telocvične objektu Doškoľovacie stredisko - stavebné úpravy Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 13 000,00 13000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Sklotextilná sieťka (armovacia) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 29,00 29.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske práce v interiéri administratívnej budovy Ekonomická univerzita v Bratislave 1 692,24 1692.24 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Stavebné úpravy kúpeľne I.-III. poschodie Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 14 676,00 14676.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 21 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Radoslav Baláž
Adresa:
Ludrová 454 Ludrová 03471
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×